МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – задачи от 2002-2018 г.

Salabashev

XXVII  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 1 декември 2018 г.

Тема със задачи за 1 клас ======= Отговори на задачите за 1 клас

Тема със задачи за 2 клас ======= Отговори на задачите за 2 клас

Тема със задачи за 3 клас ======= Отговори на задачите за 3 клас

Тема със задачи за 4 клас ======= Отговори на задачите за 4 клас

Тема със задачи за 5 клас ======= Отговори на задачите за 5 клас

Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас

Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас

Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас

Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXVI  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 2 декември 2017 г.

Тема със задачи за 1 клас ======= Отговори на задачите за  за 1 клас

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас

Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас

Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас

Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас

Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас

Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас

Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас

Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXV  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2016 г.

Тема със задачи за 1 клас ======= Отговори на задачите за 1 клас

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас

Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас

Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас

Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас

Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас

Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас

Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас

Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXIV  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 5 декември 2015 г.

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXIII  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2014 г.

img_animated_arrowНАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ за 2014 г. img_animated_arrow_right

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXII  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2013 г.

img_animated_arrowНАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ за 2013 г. img_animated_arrow_right

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XXI  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2012 г.

img_animated_arrowНАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ за 2012 г. img_animated_arrow_right

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XX  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2011 г.

img_animated_arrowНАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ за 2011 г. img_animated_arrow_right

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

XIX  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 4 декември 2010 г.

img_animated_arrowНАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ за 2010 г. img_animated_arrow_right

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
Тема със задачи за 3 клас ======= Решения на задачите за 3 клас
Тема със задачи за 4 клас ======= Решения на задачите за 4 клас
Тема със задачи за 5 клас ======= Решения на задачите за 5 клас
Тема със задачи за 6 клас ======= Решения на задачите за 6 клас
Тема със задачи за 7 клас ======= Решения на задачите за 7 клас
Тема със задачи за 8-9 клас ======= Решения на задачите за 8-9 клас
Тема със задачи за10-11-12 клас ======= Решения на задачите за 10-11-12 клас

ТЕМИ  СЪС  ЗАДАЧИ  И  РЕШЕНИЯТА ИМ  ОТ  МИНАЛИ  ГОДИНИ:

Година

Клас

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
3 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
4 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
5 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
6 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
7 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
8-9 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения
10-11-12 клас Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения Тема и решения

РЕГЛАМЕНТ:

Състезанието е инициирано от секцията на СМБ в Стара Загора.

Организира се всяка година в края на ноември или началото на декември.

Отворено за всички желаещи ученици със средни и по-високи способности от 2 до 12 клас в 8 групи – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 и 10-11-12 клас от всички училища.

Темите са тестови, като през годините формата на провеждане се е променяла, както ще забележите в по-старите теми.

В последните години се наложи   ТЕСТОВА ФОРМА  с 15 въпроса, първите 10, от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор.

  • Верен отговор на всеки от първите 10 въпроса носи по 3 точка;

  • верен отговор на следващите 5 въпроса се оценява с 6 точки;

Време за работа 120 минути.

ИЗТОЧНИК:  http://www.math.bas.bg/

==============