59 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2010

ЗАДАЧИ, ДАДЕНИ  НА  ОБЛАСТНИЯ КРЪГ – 17 – 18.04.2010 г.:

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

17.04.2010

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

18.04.2010

Тема

Тема

Тема

Тема

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

ЗАДАЧИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА- 12.02.2011 г.:

img_animated_arrowТУК img_animated_arrow_right

ЗАДАЧИ, ДАДЕНИ  НА  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ – 28.02.2010 г.:

           КласГрад

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Велико Търново

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

Видин

Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи

Враца

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

Пазарджик

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

Плевен

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Задачи критерии

Пловдив

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

София

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

Хасково

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

Шумен

Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии Задачи  и критерии

============

ЗАДАЧИ, ДАДЕНИ  НА  ОБЛАСТНИЯ КРЪГ – 17 – 18.04.2010 г.:

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

17.04.2010

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

18.04.2010

Тема

Тема

Тема

Тема

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

=========

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас