СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Новини

============================================================================================

За сайта

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за ученици от всички класове

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 1 клас – какво се изучава в 1 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. Състезания по математика за 1 клас – съдържа:

==2.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 2 клас – какво се изучава в 2 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. ТЕСТОВЕ за 2 клас

==2. Състезания по математика за 2 клас – съдържа:

==3.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==4. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 3 клас – какво се изучава в 3 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. Състезания по математика за 3 клас – съдържа:

==2.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА  за 4 клас – какво се изучава в 4 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  по математика за 4  клас съдържа тестовете с отговори от учебната 2007 до 2022 година 

==2. Състезания по математика за 4 клас – съдържа:

==3.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==4. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА  за 5  клас – какво се изучава в 5 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  по математика за 5  клас съдържа тестовете с отговори за 2008, 2009 и 2010 г.

==2. Състезания по математика за 5 клас – съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011 г.
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011 г.
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010 г.
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2010 г.
 • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 6 клас – какво се изучава в 6 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по математика за 6 клас съдържа тестoвете  с отговори за  2009 г. и 2010 г.

==2. Състезания по математика за 6 клас съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011 г.
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011 г.
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010 г.
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2010 г.
 • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 7 клас – какво се изучава в 7 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

 1. НВО за 7 клас от МОН    от учебната 2010 до 2022 г.  
 2. ИЗПИТИ по математика и БЕЛ след  7 КЛАСпрез учебната 2018-2019 година и тестове от минали години  
 3. ИНФОРМАЦИЯ за КАНДИДАТСТВАНЕ   след   7 КЛАС – график за учебната 2018-2019 г.  
 4. ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ след 7 клас – приемните изпити от 2004 до 2011 г.
 5. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС от 2010, 2009 и 2008 г. – общински, областен и национален кръг
 6. Състезания по математика за 7 клас– съдържа:
  • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011 г.
  • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011 г.
  • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010 г.
  • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2010 г.
  • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
  • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
  • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.
 7. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

========================================================================================

МАТЕМАТИКА за 8 клас – какво се изучава в 8 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

1. Състезания по математика за 8 клас – съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011 г.
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011 г.
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010 г.
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2010 г.
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2008 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2008 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 9 клас

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 10 КЛАС

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 11 клас

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 12 клас

============================================================================================

МАТУРА по математикасъдържа:

============================================================================================

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ – за всеки ВУЗ е даден график на КС изпити по математика през 2022 и теми с отговори и решения от минали години:

 1. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – съдържа задачите и решенията от КС изпити по математика от 2006-2022 г
 2. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ – съдържа КС теми и тестове по математика от 1990-2022 г
 3. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София – съдържа КС тестове по математика с отговори и решения от 2003 до 2022 г
 4. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна – съдържа КС тестове по математика с отговори и решения от 2003 до 2022 г
 5. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Габрово – съдържа КС тестове по математика с отговори от 2007 до 2022 г
 6. УНСС – съдържа КС тестове (ЕПИ) и отговорите  по ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ от 2007 до 2009 г. инфо за 2022 г
 7. УАСГ – съдържа КС теми по математика с отговори от 2007 до 2022 г
 8. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ – съдържа КС теми по математика и решенията им от 2005 г. до 2022 г
 9. .
 10. НБУ – съдържа 4 примерни ТОП теста
 11. ДРУГИ ВУЗОВЕ

============================================================================================

СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ –   съдържа график на състезанията през учебната 2019/2020 г.   

 1. ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – регламент, задачи и отговори за всички класове от 1 до 12 от 2005 до 2019 г.  
 2. АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ – регламент, задачи и отговори от 2002 до 2010 г.
 3. ЕВРОПЕЙСКО  КЕНГУРУ – регламент, задачи и отговори от 2006 до 2019 г.  
 4. КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО  СЪСТЕЗАНИЕ – регламент,  задачи и отговори от 2006 до 2018 г.  
 5. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР „ИВАН  САЛАБАШЕВ“ регламент, задачи и решения  от 2002 до 2018 г.  
 6. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР  „ЧЕРНОРИЗЕЦ  ХРАБЪР“ – регламент,  задачи, отговори и решения от 2007 до 2015 г.  
 7. СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – регламент, задачи и отговори  от 1999 до 2003 г. и от 2011 до 2018 г.
 8. ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ от 2003 г. до 2011 г.
 9. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – гр. ЛОВЕЧзадачи и решения от 2006 до 2011 г.
 10. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ – задачи и решения от 26-ти до 31-ви турнир
 11. ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – гр. СОФИЯ – задачи и решения от 2009 г.
 12. ДИМИТРОВДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – гр.ВИДИН – от 2004 г. до 2011 г.  
 13. Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.
 14. Регионално математическо състезание „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛЕВЕН – задачи и отговори от 2007 до 2019 г.
 15. Регионално математическо състезание „СТОЯН ЗАИМОВ“ – ПЛЕВЕН – задачи и отговори от 2002 до 2011 г.
 16. Регионален математически турнир „Св. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – БУРГАС – задачи  от 2006 до 2011 г.

============================================================================================

ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА – график за настоящата година и задачи от минали олимпиади

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за СТУДЕНТИ

 1. ЛИНЕЙНА   АЛГЕБРАРАЗРАБОТВА СЕ
 2. АНАЛИТИЧНА  ГЕОМЕТРИЯРАЗРАБОТВА СЕ
 3. АНАЛИЗ  1 – РАЗРАБОТВА СЕ
 4. АНАЛИЗ  2 РАЗРАБОТВА СЕ

============================================================================================

СЪДЪРЖАНИЕ

============================================================================================

КОНТАКТИ