ПРОБНИ МАТУРИ ПО МАТЕМАТИКА

От МОМН:

2007 г.   ПРИМЕРНА              тема и   отговори

2007 г.   ПРОБНА                  тема и   отговори

2009 г. наградена примерна тема за ДЗИ:   ТЕМА

Пробни матури на СМБ – Плевен:

09.03.2008 г.   ПРОБНА        темата и отговорите

14.02.2009 г.   ПРОБНА        темата и отговорите

28.03.2009 г.   ПРОБНА        темата и отговорите

06.03.2010 г.   ПРОБНА        темата и отговорите

ДРУГИ ПРИМЕРНИ   ТЕМИ за ДЗИ:

От 119 СОУ :   ТЕМА