ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ за 2 клас

 Теми от ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ от предишни години:

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2019 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2018 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 18.03.2017 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2016 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2015 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2014 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2013 г.

Задачи за 2 kлас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2012 г.

Задачи за 2 клас ===== Отговори за всички класове

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2011 г.

Задачи за 2 клас =====  Отговори
Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори