ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” (ВТУ) – СОФИЯ – 2022 г.

Конкурсни тестове по математика за прием във ВТУ „Тодор Каблешков“


Кандидатстудентска кампания 2021

Конкурсен тест по математика -отговори: 05.06.2021 г.

Конкурсен тест по математика -отговори: 06.07.2021 г.


Кандидатстудентска кампания 2020

Конкурсен тест по математика -отговори: 06.06.2020 г.
Конкурсен тест по математика -отговори: 07.07.2020 г.


Кандидатстудентска кампания 2019

Конкурсен тест по математика -отговори: 13.04.2019 г
Конкурсен тест по математика -отговори: 1.06.2019 г
Конкурсен тест по математика -отговори: 03.07.2019 г


Кандидатстудентска кампания 2018

Конкурсен тест по математика -отговори: 14.04.2018 г
Конкурсен тест по математика -отговори: 02.06.2018 г.
Конкурсен тест по математика -отговори: 04.07.2018 г.


Кандидатстудентска кампания 2017

Конкурсен тест по математика -отговори: 01.04.2017 г.
Конкурсен тест по математика -отговори: 10.06.2017 г.
Конкурсен тест по математика -отговори: 04.07.2017 г.


Кандидатстудентска кампания 2016

Конкурсен тест по математика – Отговори 16.04.2016 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 11.06.2016 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 05.07.2016 г.


Кандидатстудентска кампания 2015

Конкурсен тест по математика – Отговори 18.04.2015 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 06.06.2015 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 07.07.2015 г.


Кандидатстудентска кампания 2014

Конкурсен тест по математика – Отговори 05.04.2014 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 14.06.2014 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 15.07.2014 г.


Кандидатстудентска кампания 2013

Предварителен тест по математика – Отговори 20.04.2013 г.
Предварителен тест по математика – Отговори 15.06.2013 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 23.07.2013 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 12.09.2013 г.


Кандидатстудентска кампания 2012

Предварителен тест по математика – Отговори 22.04.2012 г.
Предварителен тест по математика – Отговори 16.06.2012 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 24.07.2012 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 13.09.2012 г.


Кандидатстудентска кампания 2011

Предварителен тест по математика – Отговори 18.06.2011 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 26.07.2011 г.
Конкурсен тест по математика – Отговори 11.08.2011 г.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА – 2011 г.:

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 18.06.2011 г.img_animated_arrow_right

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 26.07.2011 г.img_animated_arrow_right

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 11.08.2011 г.img_animated_arrow_right

 ============================================================================

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТУ, ДАВАНИ ДОСЕГА:

2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 19.06.2010 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 27.07.2010 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 12.08.2010 г.

2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 20.06.2009 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 28.07.2009 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 14.08.2009 г.

2008 г.

ПРИМЕРЕН конкурсен тест по математика за 2008 г.

ПРИМЕРЕН конкурсен тест по математика за 2008 г. за колежа

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 21.06.2008 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 29.07.2008 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 15.08.2008 г.

2007 г.

Конкурсен тест по математика на 17.08.2007 г.

2006 г.

Конкурсен тест по математика на 18.08.2006 г.