ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ГАБРОВО – 2022

Програма по математика

Тестове с отговори
от кандидатстудентски изпити

Изпит Година
Математика 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-1 2012 2012-1 2012-2 2012-3
Общотехническа подготовка 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-1 2011-2 2012
Български език и литература 2005 2006 2008 2010
География 2005 2006

ГРАФИК за изпитите през 2011 г.:

Предварителен изпит по математика –  26.03.2011 г. –  arrowflash_animated ТЕСТ   arrowflash_animated  ОТГОВОРИ

РЕДОВЕН конкурсен изпит по математика  –  16.07.2011 г. –  arrowflash_animated ТЕСТ   arrowflash_animated  ОТГОВОРИ

 

Допълнителна информация на адрес: http://ksp.tugab.bg/

ДАВАНИ    ТЕСТОВЕ:

2010 г. – редовен изпит на 16.07.2010 г.

2009 г. – предварителен изпит на 11.04.2009

2009 г. –  редовен изпит на 11.07.2009

2008 г. – редовен изпит на  15.07.2008

2007 г. – предварителен изпит на 02.06.2007

2007 г. –  редовен изпит на 07.07.2007