ДРУГИ ВУЗОВЕ

Аграрен университет – Пловдив

Академия на Министерство на вътрешните работи

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Военноморска академия “Никола Й. Вапцаров” – Варна

Висше строително училище “Любен Каравелов” – София

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София

Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив

Висше училище по застраховане и финанси – София

Висше училище – Колеж “Телематика” – Стара Загора

Военна академия “Г. С. Раковски” – София

Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив

Икономически университет – Варна

Колеж по икономика и администрация – Пловдив

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Колеж по телекомуникации и пощи – София

Колеж по туризъм – Благоевгра

Лесотехнически университет -София

Висше училище Международен колеж – Добрич

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Минно- геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

Национална военна академия “Васил Левски” – Велико Търнов

Нов български университет – София

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Софийски университет “Климент Охридски”

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София

Стопанска академия “Димитър.А.Ценов” – Свищов

Технически университет – Варна

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университет “Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас

Химико-технологичен и металургичен университет – София

Шуменски университет “Св. Константин Преславски”

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград