ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ от 2003 г. до 2011 г.

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – БУРГАС, 4 – 5 март  2011 г.

Тема със задачи по математика за 4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 8 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ВАРНА, 4 – 5 март 2011 г.

Тема със задачи по математика за  9 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 10 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 11 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 12 клас ====== Решения на задачите

 

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – РУСЕ, 29 – 30 януари 2010 г.

Тема със задачи по математика за 4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 8 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ПЛЕВЕН, 29 – 30 януари 2010 г.

Тема със задачи по математика за  9 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 10 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 11 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 12 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ВАРНА, 6 – 8 февруари 2009 г.

Тема със задачи по математика за 4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 8 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – БУРГАС, 6 – 8 февруари 2009 г.

Тема със задачи по математика за  9 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 10 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 11 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 12 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ПЛЕВЕН, 1 – 3 февруари 2008 г.

Тема със задачи по математика за 4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 8 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – РУСЕ, 1 – 3 февруари 2008 г.

Тема със задачи по математика за  9 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 10 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 11 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за 12 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – БУРГАС, 9 – 11 февруари 2007 г.

Тема със задачи по математика за  4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  8 клас ====== Решения на задачите

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ВАРНА, 9 – 11 февруари 2007 г.

Тема със задачи по математика за   9 клас

Тема със задачи по математика за  10 клас

Тема със задачи по математика за  11 клас

Тема със задачи по математика за  12 клас

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – РУСЕ, 3 – 5 февруари 2006 г.

Тема със задачи по математика за  4 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  5 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  6 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  7 клас ====== Решения на задачите

Тема със задачи по математика за  8 клас ====== Решения на задачите


ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ПЛЕВЕН, 3 – 5 февруари 2006 г.

Тема със задачи по математика за 9 клас

Тема със задачи по математика за 10 клас

Тема със задачи по математика за 11 клас

Тема със задачи по математика за 12 клас

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – БУРГАС, 29 януари 2005 г.

Тема със задачи по математика за    9 клас

Тема със задачи по математика за   10 клас

Тема със задачи по математика за   11 клас

Тема със задачи по математика за   12 клас

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ПЛЕВЕН, 31 януари 2004 г.

Тема със задачи по математика за  4 клас

Тема със задачи по математика за  5 клас

Тема със задачи по математика за  6 клас

Тема със задачи по математика за  7 клас

Тема със задачи по математика за  8 клас


ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – РУСЕ,  31 януари 2004 г.

Тема със задачи по математика за  9 клас

Тема със задачи по математика за 10 клас

Тема със задачи по математика за 11 клас

Тема със задачи по математика за 12 клас

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ – ВАРНА, 8 февруари 2003 г.

Тема със задачи по математика за   9 клас

Тема със задачи по математика за  10 клас

Тема със задачи по математика за  11 клас

Тема със задачи по математика за  12 клас

ИЗТОЧНИЦИ: http://www.pmgbs.com/zms,   http://mat.net-bg.info , http://www.smb-ruse.com ,   http://www.pleven-mg.com .