НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 30.04.2011

ТЕСТ и    ОТГОВОРИ  и  РЕШЕНИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 20.03.2011 г.:

ПЪРВИ   МОДУЛ

ВТОРИ  МОДУЛ

БЛАНКА за отговори

ОТГОВОРИ и РЕШЕНИЯ

Модул1

Модул2


Бланка

Отговори и критерии

ОБЩИНСКИ КРЪГ – 19.02.2011 г.:

Град

ПЪРВИ

МОДУЛ

ВТОРИ

МОДУЛ

БЛАНКА за отговори

ОТГОВОРИ и РЕШЕНИЯ

БЛАГОЕВГРАД МОДУЛ1 МОДУЛ2 Отговори и критерии  

БУРГАС

МОДУЛ1 и МОДУЛ2

Бланка Отговори и критерии  
ВАРНА МОДУЛ1 МОДУЛ2 Отговори и критерии  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОДУЛ1

МОДУЛ2

Бланка

Отговори и критерии

ВРАЦА

МОДУЛ1

МОДУЛ2

 

Отговори и критерии

ЛОВЕЧ

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

Отговори и критерии

МОНТАНА МОДУЛ1 МОДУЛ2 Отговори и критерии  

ПАЗАРДЖИК

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

Бланка

Отговори и критерии

ПЕРНИК МОДУЛ1 МОДУЛ2 Бланка Отговори и критерии  

ПЛОВДИВ

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

Бланка

Отговори и критерии

СЛИВЕН

МОДУЛ1

МОДУЛ2

 

Отговори и критерии

 

СМОЛЯН

МОДУЛ1

МОДУЛ2

Бланка

Отговори и критерии

 

СОФИЯ

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

Бланка

Отговори и критерии

СТАРА   ЗАГОРА

МОДУЛ1 МОДУЛ2 Бланка Отговори и критерии  
ХАСКОВО МОДУЛ1 МОДУЛ2 Бланка Отговори и критерии

 

Благодаря на всички, които изпратиха задачи от общинския кръг на  e-mail:

math_bg@abv.bg ,

за да бъдат публикувани в сайта!

 

 

ОБЩИНСКИ КРЪГ – 21.02.2010 г.:

Град

Регламент

(указания)

ПЪРВИ

МОДУЛ

ВТОРИ

МОДУЛ

ОТГОВОРИ и РЕШЕНИЯ

БЛАНКА за отговори

СОФИЯ гр.


PDF


PDF


PDF

PDF

ПЛОВДИВ


PDF


PDF


PDF


PDF

ПАЗАРДЖИК


PDF


PDF


PDF


PDF

PDF

БУРГАС


PDF


PDF


PDF


PDF

ВИДИН


PDF


PDF


PDF


PDF

ВРАЦА


PDF


PDF


PDF


PDF

ШУМЕН PDF PDF PDF PDF
ГАБРОВО PDF PDF

PDF

РУСЕ PDF PDF PDF

PDF

ВЕЛИКО ТЪРНОВО PDF PDF

PDF

ЯМБОЛ

PDF

PDF

PDF

ОБЩИНСКИ КРЪГ – 2008 г. и 2009 г.:

Град

СОФИЯ гр.

2009 г.

ЛОВЕЧ

2009

ПАЗАРДЖИК

2009

ВРАЦА

2008 Г.

ТЕСТ

 

PDF

 

 

PDF

 

 

PDF

 

 

PDF

Отговори и решения

PDF

 

PDF

 

 

PDF

 

 

 

 

 

PDF

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 21.03.2010 г.:

ПЪРВИ

МОДУЛ

ВТОРИ

МОДУЛ

БЛАНКА за отговори

ОТГОВОРИ и РЕШЕНИЯ

PDF

PDF

PDF

PDF

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 2008 г. и 2009 г.:

Година

Тест

Отговори и решения

2009 г.

PDF

PDF

2008 г.

PDF

PDF

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 30.04.2011

ТЕСТ и    ОТГОВОРИ  и  РЕШЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 25.04.2010

ТЕСТ и    ОТГОВОРИ  и  РЕШЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 26.04.2009

ТЕСТ и    ОТГОВОРИ  и  РЕШЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 20.04.2008

ТЕСТ  с  ОТГОВОРИ  и  РЕШЕНИЯ

2011 г.

Общинският кръг се провежда по училища на 19.02.2011 г.

Начало на състезанието е 9:00 часа. То започва с теста от първия модул и е с продължителност 60 минути. На всеки ученик се раздава:

  • Тест;
  • Лист за отговори;
  • Поне един кариран лист за пресмятания.

След изтичане на времето за работа (60 минути), Листът за отговори се прибира от квесторите и се раздават материалите за втория модул:

  • Тест;
  • Свитък за свободните отговори на задачи с номера 26, 27, и 28 и решенията на задачи 29 и 30;
  • Лист за пресмятания.

По време на втория модул учениците не могат да правят промяна на отговорите в Листа за отговори от първия модул. Времето за работа по задачите от втория модул е 90 минути. След изтичане на времето за работа квесторите прибират листовете на учениците.

Задачите от първата част (25  задачи с по четири избираеми отговора, от които само един е верният), се оценяват с 2 или 3 точки, за втората част – с 5 точки за всяка задача с отворен отговор и от 0 до 10 точки за всяка задача с описание на решенията.

Максималният брой точки е 100.

До областния кръг се допускат ученици, които са получили от 75 до 100 точки.

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 21.03.2010 г.:

ПЪРВИ

МОДУЛ

ВТОРИ

МОДУЛ

БЛАНКА за отговори

ОТГОВОРИ и РЕШЕНИЯ

PDF

PDF

PDF

PDF