МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА 2010 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА – 2010 г.

17 май           тема и  отговори

18 май           тема и  отговори

1  септември           тема и  отговори

===============================================================================================================================

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

И  ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИ

/прилага се за всички предмети/
Оценка
Точки
Слаб 2
до 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00-3,49)
23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50-4,49)
41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50-5,49)
59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50-5,99)
77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6
95 т. – 100 т.

===============================================================================================================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2010 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – 17 май 2010 г.

ДЗИ по желание – май 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор – септември 2010 г.