МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ (МГУ) – СОФИЯ

ГРАФИК за изпитите през 2011 г.:

Предварителен изпит по математика на 10.04.2011 г.  img_animated_arrow ТЕМА img_animated_arrow РЕШЕНИЯ

Редовен изпит по математика на 14.07.2011 г.    img_animated_arrow ТЕМА img_animated_arrow РЕШЕНИЯ

Допълнителна информация на адрес: http://www.mgu.bg/

ДАВАНИ    ТЕМИ:

2011 г. –  предварителен изпит на 10.04.2011 г.:    img_animated_arrow ТЕМА img_animated_arrow РЕШЕНИЯ

2010 г.  –  предварителен изпит на 11.04.2010 г.:    ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2010 г. – редовен изпит на 14.07.2010 г.    ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2009 г. – предварителен изпит на 10.05.2009 г.:  ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2009 г. –  редовен изпит на 14.07.2009 г.:                   ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2009 г. –  редовен изпит на 27.07.2009 г.:                  ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2008 г. – предварителен изпит на 10.05.2008 г.:   ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2008 г. –  редовен изпит на 15.07.2008 г.:                    ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2008 г. –  редовен изпит на 29.07.2008 г.:                   ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2007 г. – предварителен изпит на 14.05.2007 г.:     ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2007 г. –  редовен изпит на 12.07.2007 г.:                     ТЕМА и   РЕШЕНИЯ

2007 г. –  редовен изпит на 26.07.2007 г.:                    ТЕМА и   РЕШЕНИЯ