СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 1999-2018

20 СМТ – 11.11.2018г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

На 11 ноември 2018 г. В София, Пловдив и Бургас се проведе Двадесетият софийски математически турнир за ученици от първи до седми клас.

Теми:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Отговори 1 клас

Отговори 2. – 7. клас

19 СМТ – 13.10.2017г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Отговори 1 клас

Отговори 2. – 7. клас

18 СМТ – 19.11.2016

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

 1. клас
 2. клас
 3. клас
 4. клас
 5. клас
 6. клас
 7. клас
 8. клас

Отговори 1. клас

Отговори 2. – 8. клас

 

17 СМТ – 7.11.2015г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

Отговори 1. клас

Отговори 2. – 8. клас

 

16 СМТ – 8.11.2014г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

 1. клас
 2. клас
 3. клас
 4. клас
 5. клас
 6. клас
 7. клас
 8. клас

Отговори 1. клас

Отговори 2. – 8. клас

 

15 CMT – 9.11.2013г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

за 1. клас:  1_klas_2013

за 2. клас: 2_klas_2013

за 3. клас: 3_klas_2013

за 4. клас: 4_klas_2013

за 5. клас: 5_klas_2013

за 6. клас: 6_klas_2013

за 7. клас: 7_klas_2013

за 8. клас: 8_klas_2013

Отговори: 1_klas_2013_otgotgovori_15CMT

 

14 СМТ – 17.11.2012г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

за 1. клас 1_klas_2012

за 2. клас 2_klas_2012

за 3. клас 3_klas_2012

за 4. клас 4_klas_2012

за 5. клас 5_klas_2012

за 6. клас 6_klas_2012

за 7 клас 7_klas_2012

за 8. клас 8_klas_2012

 

13 СМТ – 5.112011г.

Темите от турнира (източник: https://smbsofiagrad.wordpress.com ):

за 1. клас 1_klas_2011

за 2. клас 2_klas_2011

за 3. клас 3_klas_2011

за 4. клас 4_klas_2011

за 5. клас 5_klas_2011

за 6. клас 6_klas_2011

за 7. клас 7_klas_2011

за 8. клас 8_klas_2011

 

Темите от първите 5 турнира:

Клас
№ – година
№ – година
№ – година
№ – година
№ – година
I – 1999
II – 2000
III – 2001
IV – 2002
V  -2003
2
Тема
Тема
Тема
Тема
3
Тема
Тема
Тема
Тема
4
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
5
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
6
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
7
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
8
Тема
Тема
Тема
Тема
9-12
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Източник: „Софийски математически турнири 2 – 12” – Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Елена Маринова

РЕГЛАМЕНТ:

Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от 2 до12 клас, като темите със задачи са разделени  в девет отделни възрастови групи (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10 и 11-12 клас). Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.
Регламентът на оценяване е следния:
 • за верен отговор от първа до десета  задача се дават по 5 точки;
 • за непопълнен отговор – по 2 точки;
 • за грешен отговор – 0 точки.
 • За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
 • Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
По този начин максималния брой точки, който могат да получат учениците е 74.
Времетраенето на турнира е 1 час и 30 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.
История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. От тогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември.
През 1999 г. турнирът е бил за ученици от 4 до 7 клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор.
През 2000 се предлагат теми за 8 възрастови групи: 2,3,4,5,6,7,8 клас и една обща за ученици от 9 до 12 клас. Темите са съдържали по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за подробно решаване.