МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА” – РУСЕ за 2 клас

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА”  –   РУСЕ

znam i moga

за ученици от 1 до 4 клас през месец май

  2010 г. Тест и задача за 2 клас = Отговори на теста и решение на задачата 

  2009 г. Тест и задача за 2 класОтговори на теста и решение на задачата 

2008 г. Тест и задача за 2 клас, отговори на теста и решение на задачата

2007 г. Тест и задача за 2 клас, отговори на теста и решение на задачата

2006 г. Тест и задача за 2 клас, отговори на теста и решение на задачата

2005 г. Тест и задача за 2 клас, отговори на теста и решение на задачата

===================================================================

РЕГЛАМЕНТ

І. ЦЕЛИ на състезанието:

1. Предоставя възможност за творческа изява на учениците от начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката и изобразителното изкуство.

2. Осигурява възможност за реализация постиженията на учениците.

3. Дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят постиженията си в обучението на учениците от начален етап.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Инициатор: ЦУТНТ – Русе

Организатор: ЦУТНТ – Русе, РИО – Русе, Областна управа – Русе, Община – Русе

Състезанието се посвещава на ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА.

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ на състезанието:

Състезанието ”ЗНАМ И МОГА” се провежда две направления:

„МАТЕМАТИКА” и „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Състезателните теми са съобразени със знанията и уменията на учениците от начален етап.

1. Направление „МАТЕМАТИКА”– темата е съставена от тест и задача, изискваща подробно описване на решението. Към всяка задача от теста са посочени пет отговора. „Друг отговор” се приема за решение само при отбелязан верен резултат.При посочване на повече от един отговор на задача от теста, тя се приема за грешно решена. Нечетлив отговор ще се приема за грешен!Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 7 – с по 5 точки, а от 8 до 10 – с по 7 точки. Решението на задачата след теста се записва подробно и се оценява  с 15 точки.Време за работа: 120 минути.

2. Направление „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – рисунка на асфалт пред Община-Русе на тема „Весели игри с приятели добри” (при дъждовно време участниците рисуват на кадастрон с формат 350/500 мм в ОУ „Иван Вазов”)

ІV. УСЛОВИЯ за участие:

1. До участие в „ЗНАМ И МОГА” се допускат ученици от І до ІV клас, подали своевременно заявка за участие (трите имена, клас, училище) и заплатили такса – правоучастие в ЦУТНТ – Русе, ул. ”Одрин” №1.

2. С оглед по-експедетивното разпределение на състезателите, заявка за участие можете да подадете и на е-mail: cutnt_rs@abv.bg, като използвате формата за заявка, публикувана на www.cutnt-ruse.com

3. В направление  „МАТЕМАТИКА” училището може да се представи с отбори от всяка възрастова група (І-ІV клас).

3.1. Във всеки отбор участват точно четирима състезатели. Сборът от техните индивидуални резултати формира отборния резултат.

3.2. Корекция на състава на отборите се допуска не по-късно от започване на състезанието.

3.3. Няма ограничения в броя на отборите от възрастова група.

3.4. Участниците в това направление да разполагат с чертожни пособия и син (черен) химикал.

3.5. Класирането е индивидуално и отборно.

4. В направление „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” класирането е само индивидуално.

4.1. Участниците рисуват само с предоставените им материали (цветни тебешири или пастели и кадастрон при дъждовно време)

V. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

  • МАТЕМАТИКА:       от 9.00 до 11.00 часа
  • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: от 11.00 до 13.00

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:

1. Оценяването и класирането се извършва от комисии, съставени от начални учители от училищата – участници и учители от ЦУТНТ – Русе.

2. Класирането е отборно или индивидуално според направлението, в което се състезават учениците.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ:

От събраните средства (такса-правоучастие) се закупуват консумативи, материали, награди и се покриват разходите по организацията и провеждането на състезанието.

За информация и записване:          ЦУТНТ – Русе, ул. „Одрин”№1 , тел.: 834-678, e-mail: cutnt_rs@abv.bg, www.cutnt-ruse.com

========================

Източник: www.cutnt-ruse.com