КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2005 – 2018

Пълна информация за градовете, където се провежда КМС 

 

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 08.12.2018 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-12 клас ====== Oтговори и решения на задачите за 11-12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 09.12.2017 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-12 клас ====== Oтговори и решения на задачите за 11-12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 10.12.2016 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 13.12.2015 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 13.12.2014 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 15.12.2013 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 08.12.2012 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 10.12.2011 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 11.12.2010 г.

Тема със задачи за  1-ви клас ====== Oтговори и решения на задачите за  1 клас
Тема със задачи за  2-ри клас ====== Oтговори и решения на задачите за  2 клас
Тема със задачи за  3-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  3 клас
Тема със задачи за  4-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  4 клас
Тема със задачи за  5-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  5 клас
Тема със задачи за  6-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  6 клас
Тема със задачи за  7-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  7 клас
Тема със задачи за  8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за  8 клас
Тема със задачи за  9-ти клас ====== Oтговори и решения на задачите за  9 клас
Тема със задачи за 10-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 10 клас
Тема със задачи за 11-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 11 клас
Тема със задачи за 12-ти клас ======Oтговори и решения на задачите за 12 клас
======

Теми от предишни години:

2009

2008

2007

2006

2005

1 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

2 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

3 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

4 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

5 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

6 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

7 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

8 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

9 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

10 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

11 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

12 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

12 клас

Тема – SAT

Тема_SAT

Тема – SAT

Тема – SAT

Тема – SAT

Регламент:

КОЛЕДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ, което се провежда във втората събота на месец декември, е индивидуално и е отворено  за всички ученици от 1 до 12 клас в десет  отделни възрастови групи/ 1 кл.,2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл. 9 – 10 кл.,11 кл. и 12 кл. /.

Всяка тема съдържа общо 10 задачи:

9 задачи с избираем отговор (! «друг отговор» се приема за решение само при отбелязан верен резултат), които са разделени в три групи по трудност:

  • от 1 до 3 задача се оценяват с по 3 точки;
  • от 4 до 6 – с по 5 точки;
  • от 7 до 9 – с по 7 точки.

1 задача (10-та), за която се изисква подробно решение и се оценява с 15 точки.

Времето за решаване е 120 минути.

Главен организатор на състезанието е Секция «Изток» към СМБ със съдействието на Регионалните инспекторати към МОН.

Източници: http://www.smb-ruse.com/ и  http://iztok-smb.hit.bg/

===============