МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ за 3 КЛАС

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР  „ИВАН  САЛАБАШЕВ“  

ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР   „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“  

Национално състезание на Сдружението на българските начални учители (СБНУ)

РЕГИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА”  –   гр. РУСЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – гр. РУСЕ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ – гр. МОНТАНА

Математическо състезание „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛЕВЕН

Математическо състезание „СТОЯН ЗАИМОВ“ – гр. ПЛЕВЕН 

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр. БУРГАС 

======================================================================================================================================