МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА” – РУСЕ за 4 клас

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА”  –   РУСЕ

znam i moga

за ученици от 1 до 4 клас през месец май


  2010 г. Тест и задача за 4 клас =НОВО= Отговори на теста и решение на задачата 

 2009 г. Тест и задача за 4 клас =НОВО= Отговори на теста и решение на задачата 

2008 г. Тест и задача за 4 клас, отговори на теста и решение на задачата

2007 г. Тест и задача за 4 клас, отговори на теста и решение на задачата

2006 г. Тест и задача за 4 клас, отговори на теста и решение на задачата

2005 г. Тест и задача за 4 клас, отговори на теста и решение на задачата

===================================================================

РЕГЛАМЕНТ

Състезанието се провежда през месец май по инициатива на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество – Русе, с подкрепата и съдействието на РИО – Русе, Община Русе и Областен управител на област Русе.
Надпреварата протече в две направления: „математика” и „изобразително изкуство”, като състезателните теми са съобразени със знанията и уменията на учениците.

В направление „МАТЕМАТИКА”  се решават 10  задачи, структурирани като тест и 1  задача, изискваща подробно описване на решението.

Класирането е индивидуално и отборно.

Към всяка задача от теста са посочени пет отговора. „Друг отговор” се приема за решение само при отбелязан верен резултат.

При посочване на повече от един отговор на задача от теста, тя се приема за грешно решена. Нечетлив отговор ще се приема за грешен!

Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 7 – с по 5 точки, а от 8 до 10 – с по 7 точки. Решението на задачата след теста се записва подробно и се оценява  с 15 точки.

Време за работа: 120 минути.

========================

Източник: www.cutnt-ruse.com