ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ВАРНА – 2022

Примерни тестове:

Математика 1                                  Отговори 1

Математика 2                                  Отговори 2

===================================================================================

===================================================================================

ГРАФИК за изпитите през 2011 г.:

Изпит

Дата

Начало на изпита

Забележка

Предварителен изпит по математика

arrowflash_animated ТЕСТ

arrowflash_animated ОТГОВОРИ

09.04.2011

9,00 часа

Кандидат – студентите заемат местата си от 8,00 до 8,40 ч.

Кандидат – студентите заемат местата си от 8,00 до 8,40 ч.

Редовен изпит “Тест по математика”

arrowflash_animated ТЕСТ

arrowflash_animated ОТГОВОРИ

12.07.2011

9,00 часа

Допълнителна информация на адрес: http://ksp.tu-varna.bg/

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

2010 г.;         2009 г.;       2008 г.

ДАВАНИ    ТЕСТОВЕ:

2010 г. – редовен изпит на 13.07.2010 – ТЕСТ и    ОТГОВОРИ

2010 г. – предварителен изпит на 17.04.2010 – ТЕСТ и    ОТГОВОРИ

2009 г. – предварителен изпит на 25.04.2009 – условия и    решения

2009 г. –  редовен изпит на 14.07.2009   –  условия и решения

2008 г. – предварителен изпит на 19.04.2008    –    условия и решения

2008 г. – редовен изпит на  16.07.2008   –   условия и решения

Предишните години изпитите бяха едни и същи с тези на ТУ – София:

2007 г. – редовен изпит на 11.07.2007

2006 г. – редовен изпит на 21.07.2006

2005 г. – редовен изпит на  22.07.2005

2004 г. – редовен изпит на 23.07.2004

2003 г. – редовен изпит на 25.07.2003