МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2011 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА – 2011 г.

ТЕМИТЕ   и   ОТГОВОРИТЕ   на   ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА   през 2011 г.

1 септември     arrowflash_animated ТЕМА arrowflash_animated отговори

23 май              arrowflash_animated ТЕМА arrowflash_animated отговори

19 май              arrowflash_animated ТЕМА arrowflash_animated отговори

 

ФОРМУЛИ, които се дават за използване по време на изпита

Изпитни материали за ДЗИ – 2011 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – 19 май 2011г.

ДЗИ по желание – май 2011 г.

Задължителен ДЗИ по избор –  септември 2011 г.