СЪСТЕЗАНИЯ

График за провеждане на националните състезания по математика за ученици

през учебната 2019/2020 година

1. Математическо състезание „Хитър Петър“,  Габрово – 12.10.2019  (2-8 клас)

2. Турнир по математика „Д.Малешков“, Пловдив – 30.11.2019 (2-7 клас и 10 клас)

3. Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 01.11.2019 (2-12 клас)

4. Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков” (V-XII клас), 9-11 ноември 2019 г. 

5. XXI  Софийски математически турнир – 09.11.2019 (1-8 клас)

6. XVI Областен математически турнир, Кърджали – 23.11.2019 (3-12 клас)

7. XVIII Турнир по математика и информационни технологии „Св.Николай Чудотворец“, Бургас – 24.11.2019 (2-12 клас)

8. Математически турнир „Иван Салабашев“, Стара Загора – 07.12.2019 (1-12 клас)

9. Коледно математическо състезание – 14.12.2019 (1-12 клас)

10. Национална олимпиада по математика:

Общински кръг: до  14.12.2019 (4-12 клас)
Областен кръг: 01.02.2020 (4-12 клас)
Национален кръг: 10-13.04.2020 (7-12 клас)

11. Зимен математически турнир Атанас Радев“ – Сливен –  17-19.01.2020 (8-12 клас)

12. Математически турнир на Великотърновския университет, В.Търново – 08.03. 2020 (11 и 12 клас)

13. Турнир по математика „Румен Грозданов“, Пловдив­  – 07.03. 2020 (2-7 клас, 10 клас)

14. Пролетни математически състезания

  • IV клас, 28.03.2020 г.
  • V – VI клас, гр. Плевен, 27.03. – 29.03.2020 г.
  • VII – VIII клас, гр. Русе, 27.03. – 29.03.2020 г.
  • IХ – XII клас, гр. Габрово, 27.03. – 29.03.2020 г.

15. Европейско математическо състезание „Кенгуру“:

Областен кръг: 19.03.2020 (1-12 клас)
Национален кръг:
01.06.2019 (2-12 клас)

16. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч: 13-15.03.2020  (8-12 клас)

17. Великденско математическо състезание – 25.04.2020 (1-12 клас)

 18. XV Математически турнир “Акад. К.Попов”, Шумен – 1-3.05.2020 (2-8 клас)

19. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“, 09.05.2020 г.

20. Математическо състезание „Еврика“, София – 13.06.2020 (1-4 клас)

 

9-и фестивал на младите математици „Математически боеве”, 3-10 септември 2020 г., Созопол.


29.11.2009 | Comments Closed