ТУРНИР на ГРАДОВЕТЕ

Регламент:

Турнирът на градовете е едно от най-популярните международни състезания по математика. Той стартира през 1980 г. и ежегодно в него участват повече от 100 града от 25 държави.
Турнирът се провежда в два тура - Есенен и Пролетен.
Участниците са разделени в две възрастови групи: старша (10. - 12. клас) и младша (7. - 9. клас).
На всяка от групите се предлагат две състезателни теми - тренировъчна и основна.
Тренировъчните варианти са подходящи за широк кръг ученици. Решенията на задачите не предполагат допълнителна теоретична подготовка. Нетрадиционно формулирани, тези задачи провокират в учениците интерес към олимпиадната математика.
Основните варианти са съпоставими по характер и трудност с темите от Националната и Международната олимпиада по математика. Оригиналните идеи, заложени от авторите, превръщат решаването на всяка от тези задачи в творческо предизвикателство.
Времето за работа е 5 часа.

ИЗТОЧНИК: http://www.math.bas.bg/tgr/

Тренировъчен
вариант
7. – 9. клас

Тренировъчен
вариант
10. – 12. клас

Основен
вариант
7. – 9. клас

Основен
вариант
10. – 12. клас

31. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
30. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
30. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
29. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
29. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
28. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
28. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
27. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
27. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
26. Турнир
Пролетен тур
Решения Решения Решения Решения
26. Турнир
Есенен тур
Решения Решения Решения Решения