МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – гр. РУСЕ

PHНа 01.11.2011 г. от 10.00 часа до 12.00 часа в СОУ ”Хр. Ботев” за ученици от 2 до 4 клас и МГ ”Баба Тонка“ за ученици от 5 до 7 клас  се проведе

Математически турнир „Паисий Хилендарски„,

посветен на Празника на народните будители – 1 ноември.

Учениците от 2-ри до 7-ми клас решаваха 10 тестови задачи и 2 задачи, чиито решения трябваше да се опишат подробно.

Таксата за правоучастие, на един ученик – 7.00 лева, трябва да се внесе до 28 октомври 2011 г. в СМБ – Русе на адрес:  гр. Русе,  ул.  ” Шейново”  № 14 – /срещу СОУ ”Възраждане“/.

За допълнителна информация СМБ – Русе:

  • тел. 082/841 269,  0877 44 38 67 – Лице за контакт:  Мариана Рачева
Успешна подготовка и представяне на участниците!

 Задачи от предходни години

Източник: www.smb-ruse.com

2010 г.

 Темата за 2 клас ====== Отговори на темата за 2 клас

Темата за 3 клас ====== Отговори на темата за 3 клас

Темата за 4 клас ====== Отговори на темата за 4 клас

Темата за 5 клас ====== Отговори на темата за 5 клас

Темата за 6 клас ====== Отговори на темата за 6 клас

Темата за 7 клас ====== Отговори на темата за 7 клас

2009 г.

Темата за 2 клас ====== Отговори на темата за 2 клас

Темата за 3 клас ====== Отговори на темата за 3 клас

Темата за 4 клас ====== Отговори на темата за 4 клас

Темата за 5 клас ====== Отговори на темата за 5 клас

Темата за 6 клас ====== Отговори на темата за 6 клас

Темата за 7 клас ====== Отговори на темата за 7 клас

2008 г.

Темата за 2 клас ====== Отговори на темата за 2 клас

Темата за 3 клас ====== Отговори на темата за 3 клас

Темата за 4 клас ====== Отговори на темата за 4 клас

Темата за 5 клас ====== Отговори на темата за 5 клас

Темата за 6 клас ====== Отговори на темата за 6 клас

Темата за 7 клас ====== Отговори на темата за 7 клас

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас

2007 г.

Темата за 2 клас ====== Отговори на темата за 2 клас

Темата за 3 клас ====== Отговори на темата за 3 клас

Темата за 4 клас ====== Отговори на темата за 4 клас

Темата за 5 клас ====== Отговори на темата за 5 клас

Темата за 6 клас ====== Отговори на темата за 6 клас

Темата за 7 клас ====== Отговори на темата за 7 клас

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас

2006 г.

Темата за 2 клас ====== Отговори на темата за 2 клас

Темата за 3 клас ====== Отговори на темата за 3 клас

Темата за 4 клас ====== Отговори на темата за 4 клас

Темата за 5 клас ====== Отговори на темата за 5 клас

Темата за 6 клас ====== Отговори на темата за 6 клас

Темата за 7 клас ====== Отговори на темата за 7 клас

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас