ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2006-2019 г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2019 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3  клас ===== Отговори
Задачи за 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2018 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 клас ===== Отговори
Задачи за 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 18.03.2017 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 клас ===== Отговори
Задачи за 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2016 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2015 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2014 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2013 г.

Задачи за 1 клас ===== Отговори
Задачи за 2 kлас ===== Отговори
Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори
Задачи за 5 – 6 клас ===== Отговори
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори
Задачи за 9 – 10 клас ===== Отговори
Задачи за 11 – 12 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2012 г.

Задачи за 2 клас
Задачи за 3 – 4 клас
Задачи за 5 – 6 клас
Задачи за 7 – 8 клас
Задачи за 9 – 10 клас
Задачи за 11 – 12 клас
=====  Отговори за всички класове =====

 04.06.2011 г. – НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

img_animated_arrowПРИЗОВИ МЕСТА img_animated_arrow_right

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА МС „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ – 2011 г.

ЗАДАЧИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ

Задачи от националния кръг на МС   „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“  за 3 – 4 клас
Задачи от националния кръг на МС   „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за 5 – 6 клас
Задачи от националния кръг на МС   „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за 7 – 8 клас
Задачи от националния кръг на МС   „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за 9 – 10 клас
Задачи от националния кръг на МС  „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за 11 – 12 клас
Отговори на задачите от националния кръг на МС  „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ 2011 г.
Решения на задача 7  за всички класове

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2011 г.

На 19.03.2011 г. се проведе математическото състезание ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ.  Предлагам Ви задачите, отговорите и решенията, но Ви съветвам първо да се опитате самостоятелно да решите задачите, след което проверете отговорите и после, независимо дали имате грешки или не,  разгледайте решенията – може да откриете и други начини на решаване.

Задачи за 2 клас =====  Отговори ===== Решения на задачите за 2 клас
Задачи за 3 – 4 клас =====  Отговори ===== Решения на задачите за 3 – 4 клас
Задачи за 5 – 6 клас =====  Отговори ===== Решения на задачите за 5 – 6 клас
Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори ===== Решения на задачите за 7 -8 клас
Задачи за 9 – 10 клас =====  Отговори =====  Решения на задачите за 9 – 10 клас
Задачи за 11 – 12 клас =====   Отговори =====  Решения на задачите за 11 – 12 клас

imagen9-1Теми от първи кръг на ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ от предишни години: imagen8-1

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
5-6 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
7-8 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
9-10 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
11-12 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори

Източник: http://www.math.bas.bg/

Теми от националния  кръг от предишни години:

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
5-6 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
7-8 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
9-10 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
11-12 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори

Източник: http://www.math.bas.bg/

Регламент:

Европейско математическо състезание „Кенгуру“ се провежда в два кръга:
Първи кръг (регионален) – състезанието е отворено за всички и е насочено към ученици със средни математически възможности.
Втори кръг (национален) – участието е срещу покана и е предназначено за талантливи ученици, получили най-високи резултати по време на Регионалния кръг (по 10 ученици за всяка възрастова група).
Задачите за всеки кръг са с „избираем отговор“, като към всяка задача има по 5 отговора, от които състезателят трябва да намери (познае) единствения правилен.
Двата кръга са „присъствени“ и участниците работят върху отговорите в присъствието на други състезатели.
Двата кръга са индивидуални и накрая се отчита резултатът на всеки отделен участник.
Първият кръг е в рамките на Международно състезание, в което участват повече от 3,5 милиона ученици от над 40 държави. Участниците от всички държави решават едни и същи задачи:
  • 18 задачи за първата възрастова група – 2 клас,
  • 24 задачи за втората възрастова група – 3 и 4 клас,
  • 30 задачи за останалите възрастови групи
в един и същи ден и по едно и също време. Всяка държава има право да промени най-много по 5 задачи за всяка възрастова група в зависимост от особеностите на учебното съдържание.
Състезанието е отворено за всички ученици. Достатъчни са средни математически възможности.
Възраст: 7 – 20 годишна възраст.
Основен организатор на първото и следващите издания на състезанието е Международната асоциация „Кенгуру без граници“ (регистрирана във Франция). Финансово състезанието се самоиздържа чрез такси за правоучастие.
В последните две издания на състезанието са включени специални теми за ученици в затруднено положение.

=========