МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА 2009 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА – 2009 г.

19 май            тема и  отговори

26 май            тема и  отговори

1 септември   тема и  отговори

2 септември   тема и  отговори

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2009 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – май 2009 г.

ДЗИ по желание – май 2009 г.

Задължителен ДЗИ по избор – септември 2009 г.

ДЗИ по желание – септември 2009 г.