58 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2009

ЗАДАЧИТЕ  и  РЕШЕНИЯТА   ОТ  ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ и НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ СА СЛЕД ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ.

ЗАДАЧИ, ДАВАНИ  НА  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ – 15.03.2009 г.:

Клас

Град

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

София

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Пазарджик

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Велико Търново

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Ловеч

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Смолян

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

ЗАДАЧИТЕ  и  РЕШЕНИЯТА   ОТ  ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ – 25-26.04.2009 г.:

Клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Дата

25.04.2009

25.04.2009

25.04.2009

25.04.2009

25.04.2009 25-26 04.2009 25-26 04.2009 25-26 04.2009 25-26 04.2009

ЗАДАЧИТЕ  и  РЕШЕНИЯТА   ОТ  НАЦИОНАЛНИЯ  КРЪГ – 29-30.05.2009 г.:

Клас

7 клас

7 клас

8 клас

8 клас

9-12 клас

9-12 клас

29-30 май

Задачи

Решения

Задачи

Решения

Задачи

Решения

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас