ПРЕДУЧИЛИЩНА

Уважаеми родители,

Въпреки неголямото количество уроци и простата програма, навлизането в първи клас  се явява стрес за всяко дете. За адаптацията към новите за него условия може да отиде значително време. Да се поправи тази ситуация и да се научи то бързо да решава задачи по математика не е сложно. Много по-трудно се отстранява психологическата бариера, която може да възникне от лошите оценки и чувството за малоценност у детето, че то е по-глупаво от неговите съученици.
Математиката за предучилищна възраст позволява едновременно да се решат няколко задачи, главните от които: да привикнат децата към логическо мислене и да правят най-простите изчисления. На този етап обучението по математика се провежда в игрова форма, понятна и интересна за децата. То ще им помогне по-лесно да се адаптират към занятията в училище, да разкрият своя потенциал и да развият математическите си способности.
В този етап изключително важна е Вашата роля – Вие трябва да помогнете на своето дете да затвърди получените знания и да отстрани „слабите места”.
Погледнете ТУК и ще откриете много интересни неща за Вашите деца…

ЗА НАЙ-НАЙ-МАЛКИТЕ:

КАКВИ ЗВУЦИ ИЗДАВАТ ЖИВОТНИТЕ

ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ:

ДА НАУЧИМ ЦИФРИТЕ

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10

МАТЕМАТИКА ЗА ДЕЦА

ИГРИ С ЦИФРИ И ЧИСЛА

СВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИЗБОР:

БРОЙ ОТ 1 ДО 5

СЪБИРАНЕ ОТ 1 ДО 10

БРОЙ ДО 20

 Рибарче (сбор от 1 до 10)

Рибарче (разлика до 10)

Вижте и тези сайтове: