МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ХИТЪР ПЕТЪР“ за 4 клас

Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО

H_PETYR

от 3 клас до 8 клас

Организира се от СМБ, РИО и ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ” ГАБРОВО
РегламентСъстезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност  90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темата за 3-ти клас включва училищния материал по математика от втори клас; темата за 4-ти клас  включва материала от  трети клас и т.н. темата за  8-ти клас  включва материала от  седми  клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За  верен отговор се дават  по 2 (на въпроси от 1 до 5), 4 (на въпроси от 6 до 10) или 6 точки (на въпроси от 11 до 15), според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки.  Темите за 3-ти и 4-ти клас след 2007 г. включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
Teст
Teст
Teст
Тест
Тест
Тест
Тест
Oтговори
Oтговори
Oтговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори

Източник: http://www.smb-gabrovo.hit.bg/