МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ХИТЪР ПЕТЪР“ за 3 клас

Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО

H_PETYR

от 3 клас до 8 клас

Организира се от СМБ, РИО и ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ” ГАБРОВО
РегламентСъстезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност  90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темата за 3-ти клас включва училищния материал по математика от втори клас; темата за 4-ти клас  включва материала от  трети клас и т.н. темата за  8-ти клас  включва материала от  седми  клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За  верен отговор се дават  по 2 (на въпроси от 1 до 5), 4 (на въпроси от 6 до 10) или 6 точки (на въпроси от 11 до 15), според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки.  Темите за 3-ти и 4-ти клас ще включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.


2010 г.
2009 г.
2008 г.
Teст
Teст
Teст
Oтговори
Oтговори
Oтговори

Източник: http://www.smb-gabrovo.hit.bg/