ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПРИЕМ В НПМГ СЛЕД 7 КЛАС

NPMG

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В НПМГ

–   Оценки от изпита по математика

График на прием-2011 г.

Вътрешният приемен изпит по математика за НПМГ включва 10 задачи, които се решават за 4 астрономически часа.

Задачи, давани на изпити:

ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2011 г.

Тема със задачи по математика 05.06.2011 г. =====   Решения на задачите от 05.06.2011 г.

ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2010 г.

Тема със задачи по математика 06.06.2010 г.

ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2009 г.

Тема със задачи по математика 22.06.2009 г. =====   Решения на задачите от 22.06.2009 г.

==================================================================

Преди 2009 г., изпитът включваше 3 задачи, които трябваше да се решават за 4 астрономически часа:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2008 г.

Тема със задачи по математика 30.06.2008 г.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2007 г.

Тема със задачи по математика 07.07.2007 г.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2006 г.

Тема със задачи по математика 07.07.2006 г.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2005 г.

Тема със задачи по математика 07.07.2005 г.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ СЛЕД 7 КЛАС – 2004 г.

Тема със задачи по математика 07.07.2004 г.


Източник: http://www.npmg.org/