НВО за VII клас от МОН

НВО за VII клас

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2017/2018 година – май 2018 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година – май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година – май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година – май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година – май 2014 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година – май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел „Олимпиади и състезания“

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година