МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

====================================================================================================

ТЕМИ СЪС ЗАДАЧИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ТУРНИРИ

====================================================================================================

Двадесет и четвърти есенен математически турнир

„Черноризец Храбър“

31 октомври 2015 година
Провеждан по случай Деня на народните будители
Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН
Официален сайт на турнира – http://www.math.bas.bg/ch/

ЗАДАЧИТЕ:

 ТЕМА със задачи за   2     клас
ТЕМА със задачи за   3-4     клас
ТЕМА със задачи за   5-6    клас
ТЕМА със задачи за   7-8    клас
ТЕМА със задачи за   9-10    клас
ТЕМА със задачи за   11-12    клас

  ОТГОВОРИТЕ 

 Двадесет и трети есенен математически турнир

„Черноризец Храбър“

1 ноември 2014 година

ЗАДАЧИТЕ:

 ТЕМА със задачи за   2     клас
ТЕМА със задачи за   3-4     клас
ТЕМА със задачи за   5-6    клас
ТЕМА със задачи за   7-8    клас
ТЕМА със задачи за   9-10    клас
ТЕМА със задачи за   11-12    клас

  ОТГОВОРИТЕ 

Двадесет и втори есенен математически турнир

„Черноризец Храбър“

1 ноември 2013 година

 ЗАДАЧИТЕ:

 ТЕМА със задачи за   2     клас
ТЕМА със задачи за   3-4     клас
ТЕМА със задачи за   5-6    клас
ТЕМА със задачи за   7-8    клас
ТЕМА със задачи за   9-10    клас
ТЕМА със задачи за   11-12    клас

  ОТГОВОРИТЕ 

Двадесет и първи есенен математически турнир

„Черноризец Храбър“

1 ноември 2012 година

 ЗАДАЧИТЕ:

 ТЕМА със задачи за   2     клас
ТЕМА със задачи за   3-4     клас
ТЕМА със задачи за   5-6    клас
ТЕМА със задачи за   7-8    клас
ТЕМА със задачи за   9-10    клас
ТЕМА със задачи за   11-12    клас

  ОТГОВОРИТЕ 

Двадесети есенен математически турнир «Черноризец Храбър»

1 ноември 2011 година

 ЗАДАЧИТЕ:

 ТЕМА със задачи за   2     клас
ТЕМА със задачи за   3-4     клас
ТЕМА със задачи за   5-6    клас
ТЕМА със задачи за   7-8    клас
ТЕМА със задачи за   9-10    клас
ТЕМА със задачи за   11-12    клас

  ОТГОВОРИТЕ 

Деветнадесети математически турнир «Черноризец Храбър» – 2010 г.

ТЕМА със задачи за   2     клас =====   Отговори на темата за   2    клас

ТЕМА със задачи за  3 – 4 клас =====   Отговори на темата за 3 – 4 клас

ТЕМА със задачи за 5 – 6 клас =====   Отговори на темата за 5 – 6 клас

ТЕМА със задачи за  7 – 8 клас =====   Отговори на темата за 7 – 8 клас

ТЕМА със задачи за 9 -10 клас =====   Отговори на темата за 9 -10 клас

ТЕМА със задачи за 11-12 клас =====   Отговори на темата за 11-12 клас

====================================================================================================


МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 2 клас

ТЕМА от 2009 г. ====== Решения на темата 2009 г.

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 3-4 клас

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 5-6 клас

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 7-8 клас

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 9-10 клас

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 11-12 клас

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения

==================================================================================

РЕГЛАМЕНТ:

Националният математически турнир ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР се провежда се по случай Деня  на народните будители – 1 ноември. Отворен е за всички желаещи, но е насочен към по-талантливите математици от 3 до 12 клас.

Организатор е Институтът по математика и информатика при БАН, а съорганизатор – Факултетът по математика и информатика на СУ. Турнирът се подкрепя от СМБ.

Състезанието включва трудни задачи, изискващи нестандартен подход.  Провежда се в 5 възрастови групи: 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

Инструкция:

1. Bpeме за pa6oта 90 минути.

2. He ce paзpeшaва използването на калкулатори и друга изчислителна техника.

3. Kъм всяка задача са дадени 5 възможни отговора: A),Б),B), Г), Д). От тях точно един е верен.

4. B бланката срещу номера на всяка задача напишете верния според вас отговор, като използвате една от буквите А, Б, В, Г, Д.

5. Пишете ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви.  Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате отговор, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.

Преди да нанесете отговора си, помислете и ако трябва използвайте отделен лист за решаване на задачата.

Точките, които се дават зависят от възрастовата група:

  • 3-4 клас – за верен отговор на всяка задача по 7 точки;

  • 5-6 клас – за верен отговор на всяка задача по 7 точки;

  • 7-8 клас – за верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително – по 5 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително – по 7 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително – по 9 точки;

  • 9-10 клас – за верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително – по 5 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително – по 7 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително – по 9 точки;

  • 11-12 клас – за верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително – по 5 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително – по 7 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително – по 9 точки.

За всички възрастови групи:

  • За непопълнен отговор на задача – по 3 точки !!!

  • За грешен отговор – 0 точки !!!