МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ ЕГ – ЛОВЕЧ 2006-2011 г.

XIV НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2011 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2011

Темата със задачи за  9-ти клас – 2011

Темата със задачи за 10-ти клас – 2011

Темата със задачи за 11-ти клас – 2011

Темата със задачи за 12-ти клас – 2011

Примерни решения на задачите за всички класове – 2011


XIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2010 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2010

Темата със задачи за  9-ти клас – 2010

Темата със задачи за 10-ти клас – 2010

Темата със задачи за 11-ти клас – 2010

Темата със задачи за 12-ти клас – 2010

Примерни решения на задачите за всички класове – 2010

XII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2009 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2009

Темата със задачи за  9-ти клас – 2009

Темата със задачи за 10-ти клас – 2009

Темата със задачи за 11-ти клас – 2009

Темата със задачи за 12-ти клас – 2009

Примерни решения на задачите за всички класове – 2009

XI НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2008 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2008

Темата със задачи за  9-ти клас – 2008

Темата със задачи за 10-ти клас – 2008

Темата със задачи за 11-ти клас – 2008

Темата със задачи за 12-ти клас – 2008

Примерни решения на задачите за всички класове – 2008

X НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2007 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2007

Темата със задачи за  9-ти клас – 2007

Темата със задачи за 10-ти клас – 2007

Темата със задачи за 11-ти клас – 2007

Темата със задачи за 12-ти клас – 2007

Примерни решения на задачите за всички класове – 2007

IX НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – ЛОВЕЧ – 2006 г.

Темата със задачи за  8-ми клас – 2006

Темата със задачи за  9-ти клас – 2006

Темата със задачи за 10-ти клас – 2006

Темата със задачи за 11-ти клас – 2006

Темата със задачи за 12-ти клас – 2006

Примерни решения на задачите за 12-ти клас – 2006

РЕГЛАМЕНТ