62 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2012/2013

Моля всички, които имат задачи от настоящата олимпиада и желаят да ги споделят, за да попълним базата с олимпиадни задачи – да ги изпратят на адрес:

e-mail: math_bg@abv.bg

Предварително Ви благодаря!

 62 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2012/2013

 Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас

ЗАПОВЕД на МОМН за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година

ЗАДАЧИ ОТ ПРЕДИШНАТА ОЛИМПИАДА ===> ТУК

 ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

 Клас

Град

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

София 15.12.2012

НОВО !

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

 Задачи

критерии

Задачи

критерии

                   
Пловдив15.12.2012

НОВО !

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

                   
Варна 15.12.2012

НОВО !

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

Велико Търново

15.12.2012-НОВО!

Задачи

критерии

Задачи

критерии

 Задачи

критерии

  Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии 

 Задачи

критерии

 Задачи

критерии

 Задачи

критерии

                   
Бургас 15.12.2012

НОВО !

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

 Задачи

критерии

Задачи

критерии

                   

Ямбол – НОВО!

15.12.2012

 Задачи  Критерии Задачи  Критерии   Задачи  Критерии   Задачи  Критерии

 Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

  Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

                   

СЛИВЕН – НОВО!

15.12.2012

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

ПЛЕВЕН – НОВО!

15.12.2012

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   
Хасково 16.12.2012

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   
ГАБРОВО-НОВО!

17.12.2012

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии 

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии 

                   

Ловеч

20.12.2012


Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

Русе

15.12.2012

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи 

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

10 клас

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   
  Пазарджик 15.12.2012  

 Задачи

5 клас

     
                   

 ШУМЕН – НОВО!

15.12.2012

 Задачи

8 клас