61 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2011/2012

 Благодаря на всички, които изпратиха задачи!

Моля всички, които имат задачи от олимпиадата за учебната 2012/2013 г. и желаят да ги споделят, за да попълним базата с олимпиадни задачи – да ги изпратят на адрес:

math_bg@abv.bg

Предварително Ви благодаря!

Задачите от 62-та олимпиада по математика ще бъдат публикувани  ===> ТУК

 61 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2011/2012

 Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас

ЗАПОВЕД на МОМН за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2011/2012 година

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

 Клас

Град

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

17.12.2011

Благоевград

Задачи 

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

 Задачи

критерии

Задачи

критерии

                   

17.12.2011

Пазарджик

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

                   

18.12.2011

Добрич

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

18.12.2011

София и Варна

Задачи

критерии

Задачи

критерии

 Задачи

критерии

  Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии 

 Задачи

критерии

 Задачи

критерии

 Задачи

критерии

                   

18.12.2011

Смолян

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

 Задачи

Задачи

                   

18.12.2011

Хасково

 Задачи 

Критерии

  Задачи

 Критерии

  Задачи

 Критерии

  Задачи 

Критерии

 Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

  Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

                   

23.12.2011

Ловеч

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

 06.01.2012

Бургас

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

06.01.2012

Велико Търново

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

 Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

                   

06.01.2012

Габрово 

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии 

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии 

                   

 06.01.2012

Пловдив

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

 06.01.2012

Ямбол

Задачи

Задачи

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи 

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

                   

 07.01.2012

Враца

 

Задачи

             
                   

 07.01.2012

Плевен

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

 Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии

Задачи

Критерии