ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ -2022 г.

Какво трябва да знаем за изпита по математика?

Конкурсният изпит по математика се състои в решаване на задачи, при които се използват знания от задължителната учебна програма в средното училище. Изпитът е анонимен, писмен, с продължителност 3 часа.

Решението на всяка задача трябва да съдържа обяснения за използваните означения, теоремите, аксиомите или определенията, въз основа на които са извършени съответните доказателства, пресмятания и построения.

Чертежите трябва да са прегледни и съобразени със съдържанието на задачата. При по-сложни чертежи да се дават допълнителни пояснения и обосновки.

Решението на всяка конкурсна задача се състои от относително обособени етапи. Всеки етап се оценява поотделно.

По време на изпита кандидат-студентите могат да ползват справочните пособия, посочени в член 9, ал. 1 на настоящия правилник:

  • Четиризначни математически таблици и формули, издателство „Регалия 6”;
  • Справочник по математика, издателство „Анубис”.

ВСУ „Л. Каравелов” не носи отговорност за допуснати грешки в справочните пособия.

При провеждане на изпита се допуска използването на: химикалки, пишещи синьо; черен молив; гума; пергел; линия и триъгълник. Не се разрешава използването на: калкулатори; електронни бележници; компютри; мобилни телефони и друга техника.

Критерии и решения от проведени приемни изпити по математика

април 2014 г.
юли 2014 г.
април 2015 г.
юли 2015 г.
април 2016 г.
юли 2016 г.
март 2017 г.
юли 2017 г.
март 2018 г.
юли 2018 г.
март 2019 г.
юли 2022 г.

 

Подаване на заявление за кандидатстване

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА през  2011 г. arrow1twistingТУК

Предварителен изпит по математика:

arrowflash_animated УСЛОВИЯ arrowflash_animated РЕШЕНИЯ

800 ч. – 1300 ч. на 16.04.2011

Редовен изпит по математика

800 ч. – 1300 ч.  на 16.07.2011

ТЕМИ, ДАВАНИ ДОСЕГА:

Дата
Тема
Решения
2010 г.
16.07.2010
Тема
Решения
24.04.2010 г.
Тема
Решения
2009 г.
19.07.2009 г.
Тема
Решения
25.04.2009 г.
Тема
Решения
2008 г.
25.07.2008 г.
Тема
Решения
19.04.2008 г.
Тема
Решения
2007 г.
28.04.2007 г.
Тема
Решения
25.07.2007 г.
Тема
Решения
2006 г.
26.07.2006 г.
Тема
Решения
2005 г.
20.07.2005 г.
Тема
Решения

=======