63 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2013/2014

 

Благодаря на всички, които изпратиха задачи!

 ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

4 клас

София-град – 15.12.2013 г.

София-област – 07.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.

Русе – 21.12.2013 г.

Хасково – 15.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

5 клас

София-град – 15.12.2013 г.

София-област – 07.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.

Хасково – 15.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

6 клас

София-град – 15.12.2013 г.

София-област – 07.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.

Хасково – 15.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

7 клас

София-град – 15.12.2013 г.

София-област – 07.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.  ––––––  Критерии за оценяване

Хасково – 15.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Монтана

8 клас

София-град – 15.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.

Хасково – 15.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Казанлък

9 клас

София-град – 15.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.    –––––-  Критерии за оценяване

Хасково – 15.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Търговище – 11.12.2013 г.

10 клас

София-град – 15.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.    –––––-  Критерии за оценяване

Хасково – 15.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Търговище – 11.12.2013 г.

11 клас

София-град – 15.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.    –––––-  Критерии за оценяване

Хасково – 15.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Търговище – 11.12.2013 г.

Кюстендил – 22.11.2013 г.

12 клас

София-град – 15.12.2013 г.

Пловдив – 14.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Варна – 15.12.2013 г.    –––––-  Критерии за оценяване

Хасково – 15.12.2013 г.  ––––-  Критерии за оценяване

Ямбол – 20.12.2013 г.   ––––-  Критерии за оценяване

Търговище – 11.12.2013 г.