СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (СУ) – 2022 г.

Примерен тест по математика

Програма по математика

ТЕМИ ОТ ИЗПИТИ

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

ГРАФИК за провеждане на изпитите през 2012 г. в СУ „Климент Охридски“ 

Математика ІI  08.04.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – от 27 февруари до 16 март 2012 г.

Математика  І  07.07.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – до 8 юни 2012 г.

Математика ІI  12.07.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – до 8 юни 2012 г.

 

Задачи 2012 г.:

Предстоящи изпити: 

2012 г.

08.04.2012 г.

07.07.2012 г.

12.07.2012 г.

Тема

Решения

Тема

Решения

Тема

Решения

Задачи, давани предишни години:

2011 г.

10.04.2011 г.
11.07.2011 г.
Тема
Решения
Тема
Решения

2010 г.

31.01.2010 г.
28.03.2010 г.
13.07.2010 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

2009 г.

12.04.2009 г.
09.07.2009 г.
23.07.2009 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

2008 г.

18.05.2008 г.
10.07.2008 г.
24.07.2008 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

2007 г.

20.05.2007 г.
12.07.2007 г.
26.07.2007 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения