АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ

AMCСъстезанието е едно от най-големите международни математически състезания в света и се и се провежда всяка година в края на юли или в началото на месец август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978.

Провежда се в 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по класове е:

  • 1 група 3 и 4 клас – време 60 минути
  • 2 група 5 и 6 клас – време 60 минути
  • 3 група 7 и 8 клас – време 75 минути
  • 4 група 9 и 10 клас – време 75 минути
  • 5 група 11 и 12 клас  – време 75 минути

Първите 25 въпроса са тестови с по 5 възможни отговора, от които само един е верен.  От 2005 г. последните 5 въпроса изискват отговор цяло число между 0 и 999.

Първите въпроси са много лесни, постепенно трудността на задачите нараства прогресивно и последните са предизвикателство за най-добрите ученици.

Въпроси 1 до 10 се оценяват с 3 точки, от 11 до 20 – с 4 точки и 21 до 25 – с 5 точки. Въпроси 26-30 се оценяват с 6, 7, 8, 9 и 10 точки, съответно. Не се отнемат точки за грешен отговор. Максималният брой точки е 135.

За първите 2 групи се разрешава ползването на речник и калкулатор.

Р Е Г Л А М Е Н Т

ОФИЦИАЛЕН САЙТ

 

ЗАДАЧИ ОТ АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ

3 – 4 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2010 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2009 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2008 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2007 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2006 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2005 г. за 3-4 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2004 г. за 3-4 клас ====  Отговори

5 – 6 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2009 г. за 5-6 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2008 г. за 5-6 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2007 г. за 5-6 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2006 г. за 5-6 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2005 г. за 5-6 клас ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2004 г. за 5-6 клас ====  Отговори

7 – 8 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2009 г. за 7-8 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2009 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2008 г. за 7-8 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2008 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2007 г. за 7-8 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2007 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2006 г. за 7-8 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2006 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2005 г. за 7-8 клас  ====  Отговори
Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2004 г. за 7-8 клас  ====  Отговори
Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2003 г. за 7-8 клас
  ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2002 г. за 7-8 клас   ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2001 г. за 7-8 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 1999 г. за 7-8 клас

9 – 10 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2009 г. за 9-10 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2009 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2008 г. за 9-10 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2008 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2007 г. за 9-10 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2007 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2006 г. за 9-10 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2006 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2005 г. за 9-10 клас  ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2004 г. за 9-10 клас  ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2003 г. за 9-10 клас  ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2002 г. за 9-10 клас  ====  Отговори

11 – 12 клас

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2009 г. за 11-12 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2009 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2008 г. за 11-12 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2008 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2007 г. за 11-12 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2007 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2006 г. за 11-12 клас ====  Решения на задачите от Австралийското кенгуру 2006 г.

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2005 г. за 11-12 клас  ====  Отговори

Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2004 г. за 11-12 клас  ====  Отговори
Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2003 г. за 11-12 клас  ====  Отговори
Задачи от АВСТРАЛИЙСКОТО КЕНГУРУ – 2002 г. за 11-12 клас  ====  Отговори

===