ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА СЛЕД 7 КЛАС

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2016 г.

20.05.2016 г.

18.05.2016 г. – НВО в VII клас по български език и литература

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

!!! ГРАФИК за дейностите по прием на ученици след завършен 7  клас

през учебната 2015-2016 г.

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2015 г.

22.05.2015 г.

img_animated_arrowПРОВЕРКА на РЕЗУЛТАТИТЕ от НВО за 7 класimg_animated_arrow_right

МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

 

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2014 г.

23.05.2014 г.

 

МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2013 г.

23.05.2013 г.

МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

 

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2012 г.

23.05.2012 г.

 МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

28.05.2012 г.

 МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

 

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2011 г.

30.05.2011 г.

МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

==============================================================

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС (ИЗПИТИ) 2010 г.

31.05.2010 г.

МОДУЛ1 ===== МОДУЛ2 ===== ОТГОВОРИ

 

Oт 2010 година за първи път външното оценяване и кандидатстването в гимназия ще се проведат заедно в общ изпит. Първата част на изпита (МОДУЛ 1) е задължителна за всички ученици. Първият модул по математика е от 25 въпроса, от които се избира един от четирите предложени отговора. На първите 10 въпроса се дават по 2 точки за верен отговор, а на следващите 15 – от 11-ти до 25 въпрос – по 3 точки, в зависимост от сложността.
За първия модул учениците имат 60 минути, т.е. около 2 минути и половина на въпрос. Максималният брой точки е 65.
Втората част на изпита (МОДУЛ 2) е за тези, които ще кандидатстват в елитна гимназия. Решилите успешно и двата модула ще се класират в по-престижно училище.
За втория модул се дават 90 минути. Той се състои се от 5 задачи:
–         3 от тях са с отворен отговор- записва се само отговорът. За тях се получават по 5 точки при вярно решение;
–         2 задачи, за всяка от които се получават по 10 точки с класическото разписване. Едната ще е по геометрия, другата – по алгебра.
Максималният брой точки за МОДУЛ 2 е 35.
Общият брой максимални точки от изпита е 100, а времето за целия изпит е 2,5 часа.
На сайта на МОМН са дадени примерни тестове по математика и български език и литература за външното оценяване и за приемни изпити
след 7 клас за учебната 2009/2010г.

===================================================================================================================================

ПРИМЕРЕН  ТЕСТ по математика на МОМН:

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/test_math_2010-2011.pdf

===================================================================================================================================

Учебно – изпитната програма по МАТЕМАТИКА за приемане на ученици след 7 клас за учебната 2010/2011 г. вижте тук:

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/UIP_math_19102009.pdf

==================================================================================================================================

ПРЕПОРЪЧВАМ ВИ ДА РЕШИТЕ ==> ТЕМИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ-ТЕСТ ЗА 7 КЛАС

– общински, областен и национален кръг, които са във формата на външното оценяване.

===================================================================================================================================

Източник: сайта на МОМН

Изпити от минали години:

(Темите съдържат 50 тестови въпроса и задачи, които трябва да се решат за 3 часа)

Година
Тест
Отговори
Решения
2009
PDF
PDF
PDF
2008
PDF
PDF
PDF
2007
PDF PDF PDF


НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС
за учебната 2009/2010 г.

Десислава Петрова Иванова, ученичка в 8. клас на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС
за учебната 2008/2009 г.

СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец
ФЕВРУАРИ 2009 г.

СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец ЯНУАРИ 2009 г.

СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец ДЕКЕМВРИ 2008 г.


НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС
за учебната 2007/2008 г.

СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец АПРИЛ


СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец МАРТСПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

месец ФЕВРУАРИ

  • Пенка Боева
    ръководител на Център за информация и обучение „Вектор”, гр.
    Варна
    Тестът е изготвен от група учители към Центъра


СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец ЯНУАРИСПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец ДЕКЕМВРИСПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец НОЕМВРИСПЕЧЕЛИЛИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
месец ОКТОМВРИ