ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ПУ) – 2011

ГРАФИК за изпитите през 2011 г.:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 04.06.2011 г. –    ТЕМА

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 14.07.2011 г. –    ТЕМА

 

Допълнителна информация на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/

ПРИМЕРЕН ТЕСТ:      условия

ДАВАНИ    ТЕСТОВЕ:

2010 г. –  редовен изпит на 15.07.2010   –  условия

2010 г. – предварителен изпит на 04.06.2010 – условия

2009 г. – предварителен изпит на 25.06.2009 – условия

2009 г. –  редовен изпит на 16.07.2009   –  условия

2008 г. – предварителен изпит на 13.06.2008    –    условия

2008 г. – редовен изпит на  17.07.2008   –   условия

Предишните години изпитите бяха теми с  8 задачи:

2007 г. –  предварителен изпит – 07.06.2007   и     редовен изпит –   15.07.2007

2006 г. –  предварителен изпит – 05.06.2006   и     редовен изпит – 12.07.2006

2005 г. –  предварителен изпит – 06.06.2005   и     редовен изпит – 12.07.2005