ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – БУРГАС

SVETI NIKOLAYНа 27.11.2011 год. в гр. Бургас се проведе  ХІV СЪСТЕЗАНИЕ по МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “Св. Николай Чудотворец”,  което се организира от Съюза на математиците в България – секция Бургас, съвместно с Университет «Проф. д-р Асен Златаров» и е посветено на празника на града – 6 декември.
Състезателната тема по математика съдържа 20 въпроса, от които 14 са с избираем отговор, 6 въпроса са с кратък свободен отговор  и 1 задача, на която трябва да се направи пълно решение.

ЗАДАЧИ  и  ОТГОВОРИ по МАТЕМАТИКА от

Източник: http://www.smbburgas.com/

ХIV  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за  2 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  3 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  4 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  5 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  6 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  7 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  8 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  9 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 10 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 11 клас – 2011 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 12 клас – 2011 г. ====== Отговори

ТЕМИ по МАТЕМАТИКА от предходни години:

ХIII  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за  2 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  3 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  4 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  5 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  6 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  7 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за  8 клас – 2010 г. ====== Отговори
ЛИПСВАТ задачи по математика за  9 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 10 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 11 клас – 2010 г. ====== Отговори
Тема със задачи по математика за 12 клас – 2010 г. ====== Отговори

ХII  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за 2 клас – 2009 г.
Тема със задачи по математика за 3 клас – 2009 г.
Тема със задачи по математика за 4 клас – 2009 г.
Тема със задачи по математика за 5 клас – 2009 г.
Тема със задачи по математика за 6 клас – 2009 г.
Тема със задачи по математика за 7 клас – 2009 г.

ХI  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за  3 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за  4 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за  5 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за  6 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за  7 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за  8 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за 10 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за 11 клас – 2008 г.
Тема със задачи по математика за 12 клас – 2008 г.

Х  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за  3 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  4 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  5 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  6 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  7 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  8 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за  9 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за 10 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за 11 клас – 2007 г.
Тема със задачи по математика за 12 клас – 2007 г.

IХ  ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – гр.БУРГАС

Тема със задачи по математика за  5 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за  6 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за  8 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за  9 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за 10 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за 11 клас – 2006 г.
Тема със задачи по математика за 12 клас – 2006 г.
Източник: http://www.smbburgas.com/