64 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2014/2015

Благодаря на всички, които изпратиха задачи!

 64 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2014/2015

 Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас

Бургас

8 клас

Варна

4 клас           5 клас        6 клас         7 клас         8 клас

Пазарджик

7 клас

Плевен

4 клас           5 клас          6 клас        7 клас           8 клас        9 клас       10 клас        11 клас        12 клас

Пловдив

4 клас           5 клас          6 клас        7 клас        8 клас        9 клас       10 клас        11 клас        12 клас

Русе

8 клас

София

4 клас           5 клас          6 клас        7 клас        8 клас        9 клас       10 клас        11 клас        12 клас

София -регион

4 клас           5 клас          6 клас        7 клас        8 клас        9 клас       10 клас        11 клас        12 клас

Хасково

4 клас           5 клас          6 клас        7 клас        8 клас        9 клас       10 клас        11 клас        12 клас

Шумен

10 клас