ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕСИТЕТ (ТУ)-СОФИЯ – КС тестове по математика 2006-2022

Конкурсни задачи

Конкурсни задачи  2022 / 2023

?Конкурсни задачи  2020 / 2021

?Конкурсни задачи  2019 / 2020

Отговори на тест по математика – 01.07.2019 г.

Отговори на предварителен тест по математика – 20.04.2019 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 13.04.2019 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 30.03.2019 г.

?Конкурсни задачи  2018 / 2019

Отговори на тест по математика – 02.07.2018 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 21.04.2018 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 14.04.2018 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 31.03.2018 г.

Конкурсни задачи  2017 / 2018

Отговори на тест по математика – 03.07.2017 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 22.04.2017 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 08.04.2017 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 01.04.2017 г.

Конкурсни задачи  2016 / 2017

Отговори на тест по математика – 04.07.2016 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 23.04.2016 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 16.04.2016 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 02.04.2016 г.

Конкурсни задачи  2015 / 2016

Отговори на тест по математика – 06.07.2015 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 25.04.2015 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 18.04.2015 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 04.04.2015 г.

Конкурсни задачи  2014 / 2015

Отговори на предварителен тест по математика – 07.07.2014 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 26.04.2014 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 12.04.2014 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 05.04.2014 г.

Конкурсни задачи  2013 / 2014

Отговори на тест по математика – 08.07.2013 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 27.04.2013 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 20.04.2013 г.
Отговори на предварителен тест по математика – 06.04.2013 г.

Конкурсни задачи  2012 / 2013

Отговори на тест по математика – 09.07.2012 г.

Конкурсни задачи  2011 / 2012

Отговори на тест по математика – 11.07.2011г.
Отговори на предварителен тест по математика – 09.04.2011г.

Конкурсни задачи  2010 / 2011

Отговори от тест по математика 12.07.2010 г.
Отговори от предварителен тест по математика 10.04.2010 г.
Примерен тест по математика

Конкурсни задачи  2009 / 2010

Отговори на теста по математика – 13.07.2009 г.
Отговори от предварителен тест по математика 11.04.2009 г.
Примерен тест по математика

Конкурсни задачи  2008 / 2009

Отговори от предварителен тест по математика 19 април 2008 г.
Отговори от тест по математика 14 юли 2008 г.
Отговори от тест по физика 21 юли 2008 г.
Примерен тест по математика 1
Примерен тест по математика 2
Примерен тест по физика

Конкурсни задачи   2007 / 2008

Отговори от предварителен тест по математика и физика 5 май 2007 г.
Предварителен – математика
Тест математика
Тест физика
Отговори от тест по математика и физика.

 КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане на конкурсните изпити в Техническия университет – София през учебната 2012/2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 07.04.2012 г.

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА  на 09.07.2012 г.

Допълнителна информация на адрес:  www.priem.tu-sofia.bg

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

2010 г.;         2009 г.;       2008 г. – I;        2008 г. – II.

ДАВАНИ    ТЕСТОВЕ:

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА  на 11.07.2011 г. :     ТЕСТ    и    ОТГОВОРИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 09.04.2011 г. :     ТЕСТ   и    ОТГОВОРИ

2010 г. – предварителен изпит на 10.04.2010редовен изпит на 12.07.2010

2009 г. – предварителен изпит на 11.04.2009редовен изпит на 13.07.2009

2008 г. – предварителен изпит на 19.04.2008редовен изпит на  14.07.2008

2007 г. – редовен изпит на 11.07.2007

2006 г. – редовен изпит на 21.07.2006

2005 г. – редовен изпит на  22.07.2005

2004 г. – редовен изпит на 23.07.2004

2003 г. – редовен изпит на 25.07.2003

предварителен изпит на 11.04.2009;  редовен изпит на 13.07.2009