67 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2017/2018

Благодаря на всички, които изпратиха задачи!

 67 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2017/2018

 Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 8 клас

Регламент на олимпиадата по математика за ученици от 9 до 12 клас

София Хасково Пловдив Монтана Варна Шумен Силистра
IV клас Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
V клас Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
VI клас Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
VII клас Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
VIII клас Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
IX клас Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
X клас Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
XI клас Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии
XII клас Задачи Задачи Задачи Задачи
Критерии Критерии