МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ за 2 клас

   XX  МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 3 декември 2011 г.

   Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас
==============================================================================================

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ – 4 декември 2010 г.

Тема със задачи за 2 клас ======= Решения на задачите за 2 клас

img_animated_arrow НАЦИОНАЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА 2 КЛАС – 2010 г. img_animated_arrow_right

ТЕМИ  И  РЕШЕНИЯТА ИМ  ОТ  МИНАЛИ  ГОДИНИ:

Година
Клас
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2 клас
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения
Тема и решения

РЕГЛАМЕНТ:

Организира се всяка година в края на ноември или началото на декември.
Отворено за всички желаещи ученици със средни и по-високи способности от 2 до 12 клас в 8 групи – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 и 10-11-12 клас от всички училища.
Темите са тестови, като през годините формата на провеждане се е променяла, както ще забележите в по-старите теми.
В последните години се наложи   ТЕСТОВА ФОРМА  с 15 въпроса, първите 10, от които са с избираем отговор (верен отговор носи 3 точки), а останалите са с открит (числов) отговор, като всеки верен се оценява с 6 точки.
Време за работа 120 минути.


ИЗТОЧНИК: http://www.math.bas.bg/