УНСС – 2022 г.

ПРИЕМ

ЕПИ  от предишни години:

2009 г.

Изпит по:
Предварителен изпит
Редовен изпит
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Математика
M1, M2, M3
05.04.09
М2 и М3
K-05.04.09
M1, M2, M3
11.07.09
М2 и М3
K-11.07.09
БЕЛ
M1, M2, M3
29.03.09
М2
K-29.03.09
M1, M2, M3
14.07.09
М2
K-14.07.09
География
M1, M2, M3
22.03.09
М2
K-22.03.09
M1, M2, M3
16.07.09
М2
K-16.07.09
Икономика
M1, M2, M3
04.04.09
М2
K-04.04.09
M1, M2, M3
19.07.09
М2
K-19.07.09
История
M1, M2, M3
28.03.09
М2
K-28.03.09
M1, M2, M3
18.07.09
М2
K-18.07.09

2008 г.

Изпит по:
Предварителен изпит
Редовен изпит
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Математика
M1, M2, M3
05.04.08
М2 и М3
K-05.04.08
M1, M2, M3
12.07.08
М2 и М3
K-12.07.08
БЕЛ
M1, M2, M3
19.04.08
М2
K-19.04.08
M1, M2, M3
-17.07.08
М2
K-17.07.08
География
M1, M2, M3
06.04.08
М2
K-06.04.08
M1, M2, M3
15.07.08
М2
K-15.07.08
Икономика
M1, M2, M3
13.04.08
М2
K-13.04.08
M1, M2, M3
20.07.08
М2
K-20.07.08
История
M1, M2, M3
12.04.08
М2
K-12.04.08
M1, M2, M3
19.07.08
М2
K-19.07.08

2007 г.

Изпит по:
Предварителен изпит
Редовен изпит
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Цялата тема
Модул 2
математика
Ключ
Математика
M1, M2, M3
14.04.07
М2 и М3
K-14.04.07
M1, M2, M3
14.07.08
М2 и М3
K-14.07.08
БЕЛ
M1, M2, M3
15.04.07
М2
K- 15.04.07
M1, M2, M3
19.07.07
М2
K-19.07.07
География
M1, M2, M3
22.04.07
М2
K-22.04.07
M1, M2, M3
17.07.07
М2
K-17.07.07
Икономика
M1, M2, M3
21.04.07
М2
K-21.04.07
M1, M2, M3
22.07.07
М2
K-22.07.07
История
M1, M2, M3
04.2007
М2
K- 04.2007
M1, M2, M3
21.07.07
М2
K-21.07.07
========

КАКВО   ПРЕДСТАВЛЯВА  ЕПИ?

ЕПИ (ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ) представлява  набор  от  80 тестови въпроси  в  2  части:
Обща част, която е задължителна за всички и включва:
 • Модул 1 – „Български език и езикова култура“ (20 въпроса)
 • Модул 2 – „Математика – основи“ (20 въпроса).
Специална част  включва Модул 3 (40 въпроса) по избор:
 • Математика (40 въпроса) или
 • Български език и литература (40 въпроса)  или
 • География на България (40 въпроса) или
 • История на България (40 въпроса) или
 • Икономика (40 въпроса).
Общата продължителност на ЕПИ (Обща и Специална част) е 3 (три) астрономически часа.
 

Какво е ЕлЕПИ?


Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. На всеки изпит за всеки кандидат-студент компютърът генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси. Тази съвкупност се идентифицира чрез индивидуален номер на ЕлЕПИ, който е за определен ден и час, за определен изпит и се генерира на случаен принцип от централната интранет базирана компютърна система на УНСС.
Важно! За да отговори на въпросите, кандидат-студентът трябва да може да работи на компютър с уеббраузър MS Internet Explorer.
Форматът, структурата и въпросите, както и времетраенето на ЕлЕПИ са като тези на ЕПИ.
В изпитната зала не се допуска ползването на мобилни телефони, персонални електронни устройства и други електронни и електромагнитни помощни инструменти. Може да се ползват единствено помощни материали, разрешени от УНСС.
Преди изпита
В деня на изпита в компютърната зала ще ви посрещнат квесторите и отговорниците на залите – университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението на компютърната програмна система, осъществяваща функционирането на ЕлЕПИ.
Изпитът
На входа на компютърната зала кандидат-студентът показва личната си карта и компютърната разпечатка, която е получил при подаването на документи в Центъра за прием. В нея са обозначени: трите ви имена, ЕГН, регистрационният ви номер, изпит по какъв предмет ще държите, номерът на залата, денят и часът на явяване.
ЕлЕПИ продължава 3 (три) астрономични часа – колкото ЕПИ на хартиен носител. Времето за провеждане на изпита започва да се брои след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.
Регистрирането се извършва, след като въведете в компютъра следните данни: вида изпит, на който се явявате (математика, български език и литература, история на България, география на България, икономика), ЕГН и регистрационен номер (получен при подаване на документите в Центъра за прием).
След като се регистрирате, се генерира вашият ЕлЕПИ – с уникален номер за всеки кандидат-студент и съдържащ вашите индивидуални въпроси за изпита. Генерирането на въпросите става на случаен принцип от богатата база данни.
По време на изпита се съставя протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.
И така – вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на който ще отговаряте на въпросите. Той се състои от три части: идентификационна, навигационна и съдържание на въпросите. Идентификационната част и навигационната част присъстват непрекъснато на екрана.
Идентификационната част съдържа: изпит по (математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика), датата и началния час на изпита, оставащото време до края на изпита, индивидуалния номер на ЕлЕПИ, на който се явявате, и данните, с които сте се регистрирали.
Навигацията за избор на въпрос представлява последователност от двойки редове. На първия от тях са написани номерата на въпросите. На втория ред от двойката редове са дадените отговори, като под всеки номер на въпрос е изобразен кръг (при непосочен нито един отговор на въпроса) или квадрат, в който се изписва кой отговор сте посочили за правилен (А, Б, В, Г или Д).
В началото на изпита върху екрана всички номера на въпроси са изобразени с кръгчета като посочени отговори, защото още не сте започнали да посочвате верните според вас отговори.
Чрез кликване в навигационната част върху номера на въпрос в частта „Съдържание на въпроса“ се изписва неговото съдържание. На екрана се появяват: текстът на въпроса (и фигури, ако има такива), петте възможни отговора и най-отдолу – един ред с 6 бутона за избор на верния отговор (6-ият бутон е за „Не давам отговор“). При натискане на бутона в рамките от А до Д информацията се записва в компютърната система и се актуализира съдържанието в навигационната част, отчитаща отворения въпрос.
След като отговорите на даден въпрос, кликвате в навигационната част, за да изберете следващия въпрос (не е задължително той да е следващият поред). Броят на двойката редове „Номера на въпросите“ – „Дадени отговори“ е динамичен и зависи от броя въпроси, от които се състои един изпит. Например, ако въпросите са 80, се създават 4 двойки редове с по 20 въпроса на ред.
Вижте как изглежда съдържанието на екрана, описано по-горе:
ElEPI

ЕлЕПИ приключва или по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Край на изпита“, разположен долу вдясно на екрана за отговаряне на въпросите, или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.
Резултатите
Те се обявяват веднага на екрана след приключването на изпита, в уебсайта на УНСС на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако сте си регистрирали GSM в страницата с лични данни и ви е активирана услугата E-mail->SMS).
Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-високата оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ.

ГРАФИК  за ЕлЕПИ за 2011 г.

Месечни изпитни сесии по електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)
февруари
Срок за подаване на документи: от 17 януари до 10 февруари 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 28 февруари 2011 г.
март
Срок за подаване на документи: от 15 февруари до 10 март 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 31 март 2011 г.
април
Срок за подаване на документи: от 15 март до 7 април 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 11 до 15 април и от 26 до 29 април 2011 г.
май
Срок за подаване на документи: от 12 април до 5 май 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 9 до 20 май 2011 г.
юни
Срок за подаване на документи: от 16 май до 9 юни 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 13 до 30 юни 2011 г.
Обявяване на резултатите
Индивидуалните резултати се обявяват веднага след приключване на изпита.
Обобщените резултати от всяка месечна изпитна сесия се обявяват до края на първата седмица на следващия месец.
 
СПИСЪК на професионалните направления в УНСС, на състезателните изпити и начини на образуване на бала
Професионални направления

Конкурсни изпити

Балообразуване

Минимален бал  за кандидатстване

единен приемен изпит (ЕПИ )

чужд
език

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ

първи
предмет

втори предмет

първи модул

втори модул

трети
модул

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Икономика
1.1. Поднаправление
„Икономика и бизнес“

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,   или Бълг. език и лит., или История на България,   или Икономика

Среден успех

Оценката от модул 1, 2 и 3, умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

1.2. Поднаправление
„Икономика с чуждоезиково обучение“

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или  Бълг. език и лит., или История на България, или Икономика

Англий-
ски,
френски, немски, испански или руски

Оценката от модул 1,2 и 3, умножена по 4, и оценката по език

Бълг. език и лит.

Математика

1.3. Поднаправление
„Икономика с преподаване на английски език“

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг. език и лит., или История на България, или Икономика

Английски език

Оценката от модул 1,2 и 3, умножена по 4, и оценката по английски език

Бълг. език и лит.

Математика

1.4. Поднаправление
„Финанси, счетоводство и контрол“

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг. език и лит., или История на България, или Икономика

Оценката от модул 1, 2 и 3, умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

2. Администрация и управление

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг.език и лит., или
История на
България, или
Икономика

Оценката от модул 1, 2 и 3, умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

3. Политически науки

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг. език и лит., или История на България, или Икономика

Англий-
ски,
френски, немски, испански или руски

Оценката от модул 1, 2 и 3, умножена по 4, и оценката   по език

Бълг. език и лит.

История

4. Социология, антропология и науки за културата
4.1. Поднаправление
„Социология/ико­номика и обще-
ство“

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,   или Бълг. език и лит., или История на България,   или Икономика

Оценката от модул 1, 2 и 3, умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

5. Обществени комуникации и информационни науки

Бълг. език и езикова култура или матура по бълг.език и лит.

Бълг. език и лит. или матура по бълг.език и лит. и Журналистика
(писмен и устен)

Удвоената оценка от модул 1 и 3  Бълг. език и литература или ДЗИ
(матура), удвоената от писмения изпит и оценката от устния

Бълг. език и лит.

6. Право

Бълг. език и езикова култура

Бълг. език и лит. и История на България

Удвоената оценка от модул 1 и 3 Бълг. език и литература и утроената от модул 3 История

Бълг. език и лит.

История на България

СПИСЪК

на професионалните направления в Регионален център за дистанционно обучение – гр. Хасково

1. Икономика
1.1. Икономика -дистанционно -Хасково

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг. език и лит., или История на България, или Икономика

Оценката от модул 1, 2 и 3,
умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

2. Администрация и управление
2.1. Бизнес админи-
страция – дистанционно – Хасково

Бълг. език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България,    или Бълг. език и лит. или История на България,или Икономика

Оценката от модул 1, 2 и 3,
умножена по 4

Бълг. език и лит.

Математика

Чл. 55. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления с един конкурсен изпит се образува като сума от:
 • средния успех от дипломата за средно образование;
 • интегрираната оценка от модул 1, модул 2 и модул 3 на единния приемен изпит (тест), умножена по 4 (четири).
Максимален бал 30 единици.
(2) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления, за които се изисква един приемен изпит плюс изпит по чужд език, се образува като сума от:
 • средния успех от дипломата за средно образование;
 • интегрираната оценка от модул 1, модул 2 и модул 3 на единния приемен изпит (тест), умножена по 4 (четири);
 • оценката от конкурсния изпит по съответния чужд език.
Максимален бал 36 единици.
(3) За професионално направление „Право“ със специалност Право балът се образува като сума от:
 • средния успех от дипломата за средно образование;
 • удвоената оценка от теста „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ (модул 1 и модул 3 на ЕПИ) без модул 2 „Математика – основи“;
 • утроената оценка от втора част на ЕПИ, модул 3 – „История на България“.
Максимален бал 36 единици.
(4) За професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ със специалност Медии и журналистика балът се образува като сума от:
 • средния успех от дипломата за средно образование;
 • удвоената оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и литература или от теста „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ (модул 1 и модул 3 на ЕПИ) без модул 2 „Математика – основи“;
 • удвоената оценка от писмения изпит по журналистика;
 • оценката от устния изпит по журналистика.
Максимален бал 36 единици.
Чл. 56. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България се признава оценка отличен (6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални направления съвпада с предмета на олимпиадата.
Чл. 57. Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват в класирането, когато:
1. Не са се явили на състезателните изпити.
2. Имат анулирана работа на състезателния изпит.
3. Получили са слаба оценка (2.00), когато се явяват на един конкурсен изпит. Ако слабата оценка е по втория състезателен изпит, не се образува бал само за специалността, за която е полаган.
4. Не са подали документи в определения срок (приложение № 1).
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
Чл. 39. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.
(2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора.
(3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия справочник.
(4) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложение № 2 и приложение № 3.
(5) Продължителността на писмените конкурсни изпити е:
а) 3 часа – за единния приемен изпит (модул 1 + модул 2 + модул 3) и журналистика писмен;
б) 3 часа – за изпитите по английски, френски, немски, испански и руски език.
(6) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в определената им сграда и зала. Забранява се явяването в друга зала и сграда.
(7) Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 часа в определената сграда и зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.
(8) По време на изпитите се допуска използването само на „Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС“.
(9) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с линийка и 2 броя химикалка тънкописец. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, се уведомяват квесторите.
Чл. 40. Писмените състезателни изпити са анонимни.
Чл. 41.(1) На картата за отговори верните отговорите се отбелязват само с химикалката тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.
(2) Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори е за негова сметка.
(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.
(4) На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.
(5) До картата с отговори няма публичен достъп.
Чл. 42. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.
(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп.
Чл. 43. Не се разрешава ползването на калкулатори.
Чл. 44.(1) По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от страна на кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.
(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват посочената в ал. (1) техника и оставените вещи.
Чл. 45. Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.
Чл. 46. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.
(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста, работата се анулира.
(3) Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва с химикалката тънкописец върху картата за отговори.
(4) Работата се анулира и когато:
 1. върху баркода е драскано;
 2. драскано е върху празните полета между отговорите;
 3. направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
 4. картата за отговори е сгъната;
 5. повече от еднократно е прегъната контролната карта.
(5) След обявяване края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.
(6) Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След което контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.
Чл. 47. (1) Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-сту­денти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават молба до ректора, придружена с копие на ТЕЛК решението. Изключения не се допускат под никаква форма.
(2) Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ модул 3 – „География на България“, „История на България“, „Български език и литература“ и „Икономика“.
(3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.
Чл. 48. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студенти
с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или успешно издържан ЕПИ модул 3 „Български език и литература“ и получили на писмения изпит по журналистика оценка, не по-ниска от до-
бър 4,00.
Чл. 49. Резултатите от състезателните изпити се признават за участие в конкурса само за годината, в която са положени.
Препоръчително е кандидат-студентите да носят часовник.
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 50. Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.
Чл. 51. (1) Картата с отговори от ЕПИ се сканира два пъти.
(2) Всеки верен отговор носи 4 точки, грешен минус 1 точка, а немаркиран отговор носи 0 точки.
(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки дори когато единият от тях е верен.
(4) При образуване на оценката за класиране в професионално направление „Право“ със специалност Право и професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ със специалност Медии и журналистика не се оценява модул 2 – „Математика – основи“.
(5) Резултатът от ЕПИ се обявява като една интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.
Чл. 52. (1) Писмените работи по чужд език се проверяват и оценяват от двама проверители, независими един от друг, по ред и критерии, определени в деня на изпита.
(2) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до 0,50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(3) Ако разликата в оценката на двамата проверители е повече от 0,50, писмената работа се дава на арбитър. На писмената работа се нанасят крайната оценка и кратки мотиви.
(4) Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25. Оценката на комисията е окончателна.
Чл. 53. (1) Обявените оценки на писмените работи са окончателни съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
(2) До картата с отговори няма публичен достъп.
Чл. 54. (1) Резултатите от изпитите се обявяват официално в сградата на УНСС и допълнително на интернет адрес: www.unwe.acad.bg
(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от конкурсните изпити.