МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ за 8 КЛАС

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

На 19.03.2011 г. се проведе математическото състезание ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ.  Предлагам Ви задачите, отговорите и решенията, но Ви съветвам първо да се опитате самостоятелно да решите задачите, след което проверете отговорите и после, независимо дали имате грешки или не,  разгледайте решенията – може да откриете и други начини на решаване.

2011

Задачи за 7 – 8 клас ===== Отговори ===== Решения на задачите за 7 -8 клас

Регламент:

Европейско математическо състезание „Кенгуру“ се провежда в два кръга:
Първи кръг (регионален) – състезанието е отворено за всички и е насочено към ученици със средни математически възможности.
Втори кръг (национален) – участието е срещу покана и е предназначено за талантливи ученици, получили най-високи резултати по време на Регионалния кръг (по 10 ученици за всяка възрастова група).
Задачите са 30 на брой с „избираем отговор“, като към всяка задача има по 5 отговора, от които състезателят трябва да намери (познае) единствения правилен.

Теми от първи кръг от настоящата и от предишни години:

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
7-8 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори

Теми от националния  кръг от настоящата и от предишни години:

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
7-8 клас
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори

Източник: http://www.math.bas.bg/

==========================================================================================================================

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Регламент:

Великденското математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Време за работа – 2 астрономически часа ( от 10 до 12 часа).
Провежда се през месец април.

Дават се 15 задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор).

!!! Друг отговор ( отг. г ) се приема за верен само при записан верен резултат!!!

Задачите от 1 до 5 се оценявят с по 3 точки, от 6 до 10 с по 5 точки и от 11 до 15 с по 7 точки.

Задачи, давани през настоящата и предишни години:

Година

Клас

24.04.2010

26.04.2009

12.04.2008

22.04.2007

29.04.2006

23.04.2005

8 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори и решения за всички класове

Източник:   http://iztok-smb.hit.bg/

==========================================================================================================================

КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 11.12.2010 г.

Тема със задачи за 8-ми клас ====== Oтговори и решения на задачите за 8 клас

Регламент:

Провежда се във втората събота на месец декември, индивидуално е и е отворено  за всички ученици от 1 до 12 клас в десет  отделни възрастови групи/ 1 кл.,2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл. 9 – 10 кл.,11 кл. и 12 кл. /.
Всяка тема съдържа общо 10 задачи:
9 задачи с избираем отговор (! «друг отговор» се приема за решение само при отбелязан верен резултат), които са разделени в три групи по трудност:
 • от 1 до 3 задача се оценяват с по 3 точки;
 • от 4 до 6 – с по 5 точки;
 • от 7 до 9 – с по 7 точки.
1 задача (10-та), за която се изисква подробно решение и се оценява с 15 точки.
Времето за решаване е 120 минути.

Теми от предишни години:

2009

2008

2007

2006

2005

8 клас

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Източник:   http://iztok-smb.hit.bg/
==========================================================================================================================

Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО

H_PETYR

от 3 клас до 8 клас

Организира се от СМБ, РИО и ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ” ГАБРОВО
РегламентСъстезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност  90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темата за 3-ти клас включва училищния материал по математика от втори клас; темата за 4-ти клас  включва материала от  трети клас и т.н. темата за  8-ти клас  включва материала от  седми  клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За  верен отговор се дават  по 2 (на въпроси от 1 до 5), 4 (на въпроси от 6 до 10) или 6 точки (на въпроси от 11 до 15), според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки.  Не се разрешава използване на калкулатори.


2010 г.
2009 г.
2008 г.
Тема
Teма
Teма
Отговори
Oтговори
Oтговори

Източник: http://www.smb-gabrovo.hit.bg/

==============================================================================================================================

PHМатематически турнир „Паисий Хилендарски“,

посветен на Празника на народните будители – 1 ноември.

Задачи от предходни години

Източник: www.smb-ruse.com

ЗАБЕЛЕЖКА: От 2009 г. 8 клас  не участва в това състезание

2008 г.

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас

2007 г.

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас

2006 г.

Темата за 8 клас ====== Отговори на темата за 8 клас

==================================================================================

ДРУГИ   СЪСТЕЗАНИЯ:

==================================================================================

СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ –   съдържа график на състезанията през учебната 2010/2011 г.

 1. ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – регламент, задачи и отговори за всички класове от 1 до 12 от 2005 до 2010 г.
 2. ЕВРОПЕЙСКО  КЕНГУРУ – регламент, задачи и отговори от 2006 до 2010 г.
 3. КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО  СЪСТЕЗАНИЕ – регламент,  задачи и отговори от 2006 до 2010
 4. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР „ИВАН  САЛАБАШЕВ“ регламент, задачи и решения  от 2002 до 2010 г. 
 5. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР  „ЧЕРНОРИЗЕЦ  ХРАБЪР“ – регламент,  задачи, отговори и решения от 2007 до 2010
 6. СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – регламент, задачи и отговори  от 1999 до 2003 г.
 7. ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ от 2003 г. до 2010 г.
 8. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – гр. ЛОВЕЧзадачи и решения от 2006 до 2010 г.
 9. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ – задачи и решения от 26-ти до 31-ви турнир
 10. ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – гр. СОФИЯ – задачи и решения от 2009 г.
 11. ДИМИТРОВДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – гр.ВИДИН – от 2004 г. до 2010 г.

==================================================================================

ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА – график за настоящата година и задачи от минали олимпиади