НВО за VII клас от МОН

НВО за VII клас


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2022-2023 година

Горните модели на НВО са публикувани на 14.09.2022 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Математика (публ. 16.06.2022 г.)

Български език и литература (публ. 14.06.2022 г.)

Английски език (публ. 17.06.2022 г.)

Немски език (публ. 17.06.2022 г.)

Френски език (публ. 17.06.2022 г.)

Италиански език (публ. 17.06.2022 г.)

Руски език (публ. 17.06.2022 г.)


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Математика, 17 юни 2020 г.

Български език и литература, 15 юни 2020 г.


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Математика, 19 юни 2019 г.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2017/2018 година – май 2018 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година – май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година – май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година – май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година – май 2014 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година – май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел „Олимпиади и състезания“

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година