ЗАДАЧИ от ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ за 4 клас от 2007 до 2019 г.

imagen9-1 Теми от ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ от предишни години: imagen8-1

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2019 г.

Задачи за 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2018 г.

Задачи за 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 18.03.2017 г.

Задачи за 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2016 г.

Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2015 г.

Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 22.03.2014 г.

Задачи за 3 – 4 клас ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.03.2013 г.

Задачи за 3 – 4 клас  ===== Отговори

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 17.03.2012 г.

Задачи за 3 – 4 клас  ===== Отговори за всички класове

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 19.03.2011 г.

Задачи за 3 – 4 клас =====  Отговори
Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори

Теми от националния  кръг от предишни години:

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори

Източник: http://www.math.bas.bg/