****** 4 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА   В   4   КЛАС:

(ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО  СЪДЪРЖАНИЕ за  4  клас по учебника на Манова)

Септември
ЧИСЛАТА НАД 1000
1.  Числата до 1000 (преговор)
2.  Сравняване на числата до 1000 (преговор)
3.  Редица на числата до 1000 (преговор)
4.  Числата 1000, 2000, 3000, …, 999 000
5.  Милион
6.  Числата 1001, 1002, …, 3000, 999 999, 1 000 000
Октомври
7.  Клас на хиляди, клас на единици.
8.  Числата след милион
9.  Десетична позиционна бройна система
10.  Редица на естествените числа
11.  Окръжност
12.  Чертане на окръжност
13.  Римски цифри
14.  Римски цифри
15.  Числата над 1000 (обобщение)
16.  Задачи за самопроверка
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА НАД 1000
17.  Събиране на числата до 1000 (преговор)
18.  Изваждане на числата до 1000 (преговор)
19.   Събиране на естествени числа без преминаване
20.   Изваждане на естествени числа без преминаване
Ноември
21.   Събиране с преминаване в класа на единиците
22.   Изваждане с преминаване в класа на единиците
23.   Събиране и изваждане
24.   Събиране и изваждане
25.   Събиране с преминаване от класа на единиците в класа на хилядите
26.   Изваждане с преминаване от класа на хилядите към класа на еди­ниците
27.   Събиране и изваждане
28.   Събиране и изваждане
29.   Събиране с преминаване в класа на хилядите
30.   Изваждане с преминаване в класа на хилядите
31.   Събиране и изваждане
32.   Събиране и изваждане
33.   Събиране с преминаване в класа на единиците и в класа на хилядите
34.   Изваждане с преминаване в класа на единиците и в класа на хилядите
35.   Събиране и изваждане
36.   Събиране и изваждане
Декември
37.   Събиране с повече преминавания
38.   Изваждане с повече преминавания
39.   Събиране и изваждане
40.   Събиране и изваждане
41.   Измерване на ъгли
42.   Измерване на ъгли
43.   Измерване на ъгли
44.   Неизвестен умалител
45.   Събиране и изваждане
46.   Събиране и изваждане
47.   Събиране и изваждане
Януари
48.  Текстови задачи от събиране и изваждане
49.  Събиране и изваждане на естествени числа (обобщение)
50.  Задачи за самопроверка
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА НАД  1000  C ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО
51.  Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число (преговор)
52.  Умножение на многоцифрено число с едноцифрено без преминаване
53.  Умножение на многоцифрено число с едноцифрено без преминаване
54.  Умножение с едноцифрено число с едно преминаване
55.  Умножение с едноцифрено число с две преминавания
56.  Умножение на многоцифрено число с две последователни преминавания
57.  Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число
58.  Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число
59.  Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число
60.  Лице на правоъгълник
61.   Намиране на лице на правоъгълник
Февруари
62.   Мерни единици за лице
63.   Мерни единици за лице
64.  Деление на числата до 1000 с едноцифрено число (преговор)
65.  Деление на многоцифрено число с едноцифрено число (5648 : 4)
66.  Деление на многоцифрено число с едноцифрено число
67.  Деление на многоцифрено число с едноцифрено число (3246 : 3)
68.  Неизвестен делител
69.   Текстови задачи от умножение и деление с едноцифрено число
70.  Умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено (обобще­ние)
71.  Задачи за самопроверка
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА НАД 1000 С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО
72.  Умножение с 10, 20, 30, …, 90
73.  Умножение с 10, 20, 30, …, 90
74.  Умножение с двуцифрено число
75.   Умножение с двуцифрено число
Март
76.   Умножение с двуцифрено число
77.   Умножение с двуцифрено число
78.   Деление с 10, 20, 30, …, 90
79.  Деление с 10, 20, 30, …, 90
80.  Деление с двуцифрено число (1476:12)
81.  Деление с двуцифрено число
82.  Деление с двуцифрено число
83.  Деление с двуцифрено число
84.  Деление с двуцифрено число
85.  Умножение с двуцифрено число
86.   Деление с двуцифрено число (2747 : 41)
87.  Деление с двуцифрено число
88.  Деление с двуцифрено число
89.  Деление с двуцифрено число
90.  Деление с двуцифрено число
91.  Деление с двуцифрено число
Април
92. Деление с двуцифрено число (3570 : 35)
93.  Деление с двуцифрено число
94.  Деление с двуцифрено число
95.  Деление с двуцифрено число
96.  Деление с двуцифрено число
97.  Деление с двуцифрено число
98.  Деление с двуцифрено число
99.  Деление с двуцифрено число
Май
100.  Пресмятане с електронен калкула­тор
101.  Текстови задачи
102.  Умножение и деление с двуцифрено число (обобщение)
103.  Задачи за самопроверка
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
104.  Естествени числа
105.  Събиране и изваждане на естестве­ни числа
106.  Умножение и деление на естестве­ни числа
107.  Геометрични фигури
108.  Мерни единици

ТЕСТ за ВХОДНО НИВО